Ik wil meer grip op mijn leven

Je kunt deelnemen aan ontmoetingsactiviteiten, zoals samen koken of samen bewegen. Op vrijdag zijn er workshops drama, muziek en creatief.

Je kunt iedere doordeweekse ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur bij ons binnenlopen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek of een spelletje.

Je kunt je ook aanmelden voor trainingen zoals Jezelf presenteren, Zelfregie: sterker worden in eigen keuzes maken, Werken met Eigen Ervaring en WRAP.

Verder kun je jouw wens of vraag een-op-een bespreken met een coach. Ook als je nog niet weet wat je eigenlijk wilt gaan doen.

Ontmoeting

Zelfregiecentrum Nijmegen biedt veel verschillende mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. Van een open inloop tot samen eten, bewegen of mediteren.

Iedere doordeweekse ochtend ben je van harte welkom tijdens de open inloop van 9.30 tot 12.00 uur op de St. Jorisstraat 72.

De open inloop is een plek met de sfeer van een woonkeuken. Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig die je welkom heet met een kopje koffie of thee. Er ligt een verse krant klaar en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er om 12.00 uur soep.

Er zijn ook geregeld activiteiten zoals cupcakes maken, mandala’s tekenen of een spelletje doen. Het is een fijne manier om anderen te ontmoeten en kennis te maken met het Zelfregiecentrum. De gastvrouw of gastheer biedt een luisterend oor en informeert je graag over wat er nog meer bij ons te doen is.

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is er op dinsdagavond een inloop van 19.30-21.30 uur.

Voor meer informatie: Birgit van der Putten, secretariaat@zrcn.nl. Zie ook de agenda op deze website.

Op maandagmiddag wordt er een gezonde, warme maaltijd gekookt. Je kunt meehelpen met koken of alleen mee-eten.

De maaltijd kost 3,50 euro. Meer weten? Birgit van der Putten, secretariaat@zrcn.nl.

Onder de noemer ‘Eet je mee op het ZRC’ kun je om de twee weken op vrijdag terecht voor een warme maaltijd. We eten dan in de gezellige kantine van het Zelfregiecentrum. De maaltijd wordt gemaakt door Tonny van Thuis Afgehaald en kost 4 euro (3,50 uur bij afhalen). Kijk in de agenda op www.zrcn.nl voor de data.

Enkele kook-activiteiten zijn vooral gericht op mensen met een licht-verstandelijke beperking, zoals: Wereld-Eet-Café, Eet & Filmhuis en Pannenkoekencafé. Dat nemen we dan ook op in de agenda, dan weet je dat. Ook dan is overigens iedereen van harte welkom. De ervaring leert dat het leuk kan zijn om samen dingen te doen.

Een groot deel van het jaar kun je op vrijdagochtend (vanaf 11.00 uur) meedoen aan theater of het creatief atelier.

Aansluitend is er een lunch. Vanaf 13.30 uur is er de mogelijkheid om samen muziek te maken of een film te kijken. Je hoeft geen muzikale aanleg te hebben: iedereen kan meedoen.

Op donderdagochtend is er afwisselend een geleide meditatie en een stiltemeditatie.

De geleide meditatie begint met eenvoudige bewegingsoefeningen. Daarna is er een meditatie, deels in stilte, deels begeleid. Tijdens de stiltemediatie wordt er helemaal niet gesproken.

De meditaties staan onder leiding van Susan. Zij heeft de opleiding bij het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam gedaan en beschikt over ruime ervaring. Voor meer informatie: Birgit van der Putten, secretariaat@zrcn.nl. Zie ook de agenda op deze website.

Een gemengde groep wandelt tweewekelijks op zaterdag van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur.

De afstand is 7 kilometer. Startpunt is het Zelfregiecentrum (aan de St. Jorisstraat 72). Na afloop drinken we daar ook nog iets. Kosten: 1 euro per keer.

Voor meer informatie: Birgit van der Putten, secretariaat@zrcn.nl.

Iedere donderdagmiddag werkt een groep mensen met een licht verstandelijke beperking aan een betere leefstijl: gezond eten, voldoende bewegen en anderen ontmoeten.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Voor meer informatie: Birgit van der Putten, secretariaat@zrcn.nl.

Elke woensdagochtend is er van 10.00 – 11.15 uur een les dru yoga voor beginners.

Deze vorm van yoga gaat uit van zachte, vloeiende bewegingen en een geconcentreerde ademhaling. Het stimuleert rust in lichaam en geest en draagt bij aan een positieve levenshouding. Iedere les bestaat uit een activatie, een bewegingenreeks en een diepe ontspanning, waar je alles mag loslaten.

De lessen zijn bedoeld voor iedereen wie wil stil staan bij zijn lichaam en via ontspanning meer rust of concentratie wil vinden.

Er is geen voorkennis of ervaring vereist. De les wordt gegeven door Jos Kersten, die zijn opleiding tot docent bijna heeft afgerond. Voor opgave en meer informatie: Birgit van der Putten, secretariaat@zrcn.nl.

Training

Zelfregiecentrum Nijmegen biedt een waaier aan trainingen, die op het ontwikkelen van jouw vaardigheden zijn gericht. In een kleine groep werk je onder deskundige begeleiding aan je persoonlijke doelen.

Er zijn veel situaties waarin je jezelf moet presenteren. Hoe zie je jezelf? Hoe kijken anderen daar tegenaan? Deze training biedt de mogelijkheid om in 5 bijeenkomsten bewust stil te staan bij hoe je jezelf presenteert.

Daarbij staat jouw leervraag centraal. Je kunt in een veilige setting oefenen en ervaren.

De thema’s zijn:

1. Contact maken: in deze bijeenkomst staat kennismaken en verduidelijking van jouw persoonlijke doel centraal
2. Hoe presenteer ik mezelf? Oefenen aan de hand van presentaties of rollenspelen
3. Sociale rollen: welke sociale rollen heb jij en wat betekent dat voor je presentatie?
4. Rollenspelen: vrij in te vullen, afhankelijk van jouw wensen
5. Afsluiting: een feestelijke afsluiting met presentaties en/of rollenspelen en een evaluatie.

De training wordt gegeven door ervaren trainers en co-trainers. Trainer Bianca van Raaij: ‘Het gaat over alledaagse dingen die je meteen kunt toepassen. Mooi aan deze training is dat mensen in korte tijd stappen zetten. Mensen doen dingen die ze eerder niet zouden durven. En ze helpen en stimuleren elkaar iedere keer weer. Dat maakt de training erg inspirerend en persoonlijk.’

Praktische informatie

Wanneer: dinsdag 12 mei, de vervolgdata zijn 19, 26 mei en 2 en 9 juni
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Zelfregiecentrum Nijmegen, Sint Jorisstraat 72, Nijmegen
Kosten: € 12,50
Info & aanmelding: Birgit van der Putten op secretariaat@zrcn.nl of bel (024) 751 11 20

Tijdens deze training onderzoek je wat zelfregie voor jou betekent.

Wat heb jij hiervoor nodig? Je ontdekt of versterkt jouw kwaliteiten en bekijkt hoe je om kunt gaan met wat jij moeilijk vindt. Stapje voor stapje werk je aan je persoonlijke leerdoel.

Dit alles leidt tot een persoonlijk plan, waarin jij je kwaliteiten kunt versterken en je behoeften kunt formuleren: kortom, je neemt zelf de regie in handen.

Tijdens de training gebruiken we inspirerende werkvormen.

Door wie?

De training wordt gegeven door Petra Montforts, een ervaren trainer. ‘Een eerste stap vooruit lijkt soms een enorme bergbeklimming. Het scheelt als je weet waar die eerste stap heen gaat; waar wil je naartoe? Ik vind het mooi om dit met elkaar te onderzoeken. Daarbij kun je veel hebben aan de ervaringen van andere cursisten. Je kunt elkaar inspireren en dat maakt dat doelen dichterbij zijn dan dat ze vooraf leken.’

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 28 mei, vervolgdata zijn: 4, 11, 18 en 25 juni
Tijd: van 10.30 uur tot 12.30 uur
Waar: Zelfregiecentrum Nijmegen, Sint Jorisstraat 72, Nijmegen
Kosten: € 12,50
Info en aanmelding: secretariaat@zrcn.nl of bel (024) 751 11 20

Wijzer werken met eigen ervaring is een oriëntatiecursus voor mensen die hun eigen ervaringen met de psychiatrie of psychische kwetsbaarheid willen inzetten in de praktijk.

Na deze cursus kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of hulp, belangenbehartiging of het deelnemen aan een cliëntenraad.

De aankomende cursus is iets veranderd ten opzichte van de laatste. De cursus bestaat nu uit 15 lessen, die zijn ingedeeld in drie blokken.

Het eerste blok staat in het teken van het vertellen je eigen verhaal – wat heb je meegemaakt, wat waren voor jou momenten van steun en herstel? Dit verhaal deel je met de medecursisten en je geeft elkaar feedback.

In het tweede blok staan praktijksituaties centraal – hoe kun je je eigen ervaringen inzetten in de praktijk? Hierbij kun je denken aan:

– werken met groepen zoals voorlichting of gastlessen geven op scholen, praktijkopleidingen of andere organisaties of het begeleiden van een cursus of lotgenotengroep;

– het werken met individuele cliënten, bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de voorbereiding van een gesprek of als ervaringsdeskundige contact maken met mensen in de wijk;

– ‘achter de schermen’ werken als belangenbehartiger zoals zitting nemen in een cliëntenraad of een bestuur of het schrijven van stukken.

Gastsprekers komen vertellen over hoe zij hun ervaringen inzetten op deze terreinen.

Het laatste blok richt zich op het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om te werken met je eigen ervaringen. Daarbij gaat het vooral om communicatieve vaardigheden. Gedurende de hele cursus werk je aan je eigen, persoonlijke ontwikkelingsplan.
Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Praktische informatie

Aanmelden: ondersteuning@dekentering.info
Kosten: € 30,-
Locatie: De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen

De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) helpt je om de regie over je leven op te pakken. De basis van WRAP is de gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Je beschrijft wat je nodig hebt om je goed te voelen.

Dat kan over alle facetten van je dagelijks leven gaan. Vervolgens werk je in zes stappen uit wat je zelf kunt inzetten om dat te bereiken en om te voorkomen dat je uit balans raakt.

In acht bijeenkomsten van 2,5 uur maken de deelnemers samen met twee ervaringsdeskundigen – die zijn opgeleid tot WRAP facilitator – een begin met een eigen WRAP. Je vult je actieplannen aan met passend ‘gereedschap’ zoals dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en post-crisisplan.

Alle actieplannen geven antwoord op de hoofdvraag: wat heb ik wanneer nodig om me goed of weer beter te voelen?

Praktische informatie

Waar: Limoslaan 10, Nijmegen
Kosten: € 20,-
Aanmelden: via ondersteuning@dekentering.info of telefoon 024 – 3249975. Zie verder info op onze website: www.dekentering.info

Soms is het door een psychische aandoening lastig om de regie te houden over je eigen leven. Daarom is er de herstelwerkgroep. Je kunt hier werken aan je herstel op je eigen wijze en in je eigen tempo.

Aan de hand van thema’s worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken. Het is de bedoeling dat je klachten van psychische aard zijn en dat je al (bijna) klaar bent met een eventuele behandeling.

Door wie?

De herstelwerkgroep wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij hebben ervaring in de psychiatrie en ze zijn bekend met herstelwerkgroepen.

Praktische informatie

Wanneer: de eerstvolgende Herstelwerkgroep start weer na de zomervakantie van 2019
Waar: Limoslaan 10, Nijmegen
Kosten: geen
Info en aanmelding: ondersteuning@dekentering.info t.a.v. Saskia Dubbelt of bel (024) 324 99 75

Open zijn over je psychische kwetsbaarheid is een keuze. Jouw keuze, welteverstaan! En eentje die niet eenvoudig is. Wil je weten hoe je dit goed onderbouwd kunt doen? Dan is de HOP-methode misschien iets voor jou: Honest Open Proud.

Door te ontdekken wat jij zelf het liefste deelt en wat niet, draagt HOP bij aan een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Het helpt je om jouw toekomst weerin eigen hand te nemen.

HOP stelt de persoon voorop. Jij gaat dus zelf aan de slag met het keuzeproces van open zijn over je psychische uitdagingen. Je bepaalt een strategie waarmee je je ervaringen naar buiten brengt op een manier die bij jou past.

De methode is een internationaal effectief bewezen methode, ontwikkeld door professionals met psychische klachten. Uitwisseling staat centraal.

Door wie?

Marieke van Keeken is een getrainde ervaringsdeskundige professional.  Zij geeft de training namens Samen Sterk zonder Stigma. Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is.

Praktische informatie

Wanneer:
Tijd:
Waar: Zelfregiecentrum Nijmegen, Sint Jorisstraat 72, Nijmegen
Kosten: geen
Info en aanmelding: secretariaat@zrcn.nl of bel (024) 751 11 20

Deze training is voor mensen die op het speciaal onderwijs (nu praktijkonderwijs) hebben gezeten.

Vind je het lastig om een praatje te maken met andere mensen? Voel je je rot als iemand je vertelt dat je iets niet goed doet? Weet je niet hoe je anderen kunt vertellen dat je iets niet wilt of niet leuk vindt? Doe je vaak dingen die je eigenlijk niet wilt omdat je geen ‘nee’ durft te zeggen?

Heb jij één of meer van deze dingen? Dan is de training Sociale vaardigheden iets voor jou. We oefenen met:

– kennis maken
– iets bepraten
– luisteren
– kritiek krijgen
– iets vragen
– kritiek geven
– nee zeggen
– omgaan met gevoelens
– een praatje beginnen

Je ziet voorbeelden van vaardigheden op dvd. We spelen deze na in de vorm van een rollenspel. We kijken aan de hand van leerpunten hoe het is gegaan. Ook ga je kijken hoe andere medecursisten het doen. Daarnaast mag je zelf voorbeelden inbrengen om te oefenen. Door het vele oefenen ga je de vaardigheid vanzelf goed doen.

Praktische informatie

Data: de training start op dinsdag 3 september 2019 en loopt tot juni 2020
Tijd: dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur
Waar: Zelfregiecentrum, St. Jorisstraat 72, Nijmegen
Kosten: € 50,00 op jaarbasis
Info en aanmelding: secretariaat@zrcn.nl of bel (024) 7511120

Een wijze vrouw die ervaren was om stil te staan bij het drukke leven van alledag werd gevraagd: ‘Hoe kan jij zo rustig en tevreden zijn?’

Zij antwoordde:

Als ik zit, dan zit ik.
Als ik sta, dan sta ik.
Als ik loop, dan loop ik.
Als ik kook, dan kook ik.
Als ik eet, dan eet ik.
Als ik spreek, dan spreek ik……”

De vrouwen, die naar haar luisterden zeiden:

“Dat doen wij toch ook!”

Toen sprak de wijze vrouw tot hen:

“Nee, als jij zit dan sta je al.
Als je staat, dan loop je al.
Als je loopt, dan kook je al.
Als je kookt, dan eet je al.
En als je eet, ben je al klaar.”

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is bewust en zonder oordeel aandacht hebben voor elke ervaring in het hier en nu. Wil je leren anders om te gaan met stress en de moeilijkheden in je leven? Misschien kan Mindfulness je helpen. Door te oefenen in aandacht kun je leren meer bewust te zijn en minder op de automatische piloot te reageren. Zo krijg je meer keuze hoe je met een gebeurtenis om wilt gaan.

Wat gaan we doen?

De training bestaat uit 8 sessies. Daarin doen we verschillende soorten meditaties waarbij we gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties leren te observeren. Die oefeningen zullen we daarna samen bespreken. Er wordt ook uitleg gegeven bij bepaalde thema’s, zoals ‘de werking van stress’. Thuis oefen je verder door; een uur per dag met de audiobestanden en het werkboek.

Na aanmelding volgt een voorgesprek met Susan. We bekijken dan samen of het bij je past.

Door wie?

Susan Tonnaer geeft de training MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Ze heeft daarvoor de opleiding in Amsterdam bij het centrum voor Mindfulness gedaan.

Praktische informatie

Training:
Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Waar: Zelfregiecentrum, St. Jorisstraat 72, Nijmegen
Kosten: € 20,-
Info en aanmelding: secretariaat@zrcn.nl  of bel (024) 7511120

Coaching

Zelfregiecentrum Nijmegen biedt je de mogelijkheid om één op één in gesprek te gaan met een coach. Uitgangspunt daarbij is altijd een vraag die je hebt, om meer regie over je leven te krijgen.

Heb je nog geen duidelijke vraag?

Met het doorlopen van de Zelfregieroute kun je erachter komen wat jouw doel of wens is. Met behulp van sfeerkaarten, kwaliteitskaarten en youtube-filmpjes kijken we naar jouw kwaliteiten, mogelijkheden en wensen. Ook is er aandacht voor wat je moeilijk vindt.
We vergelijken de Zelfregieroute  wel eens met een trechter. Al je wensen en dromen gaan erin. Door het maken van de opdrachten komt er uiteindelijk één vraag uit, waarmee je aan de slag wilt. Daarna zoeken we samen in een vraaggesprek naar een antwoord. Daarbij komen vragen aan bod als: welke stappen wil je zetten? Wat kun jezelf? Wie kan je helpen?

Deelnemers ervaren de Zelfregieroute als tijd nemen voor jezelf.

Voor alle duidelijkheid: we werken alleen met vragen om meer regie over je leven te krijgen. We zijn geen hulpverleners. Het kan overigens vaak wel prima naast elkaar bestaan: dat je in behandeling bent voor een hulpvraag en daarnaast een zelfregievraag hebt, die je met een van onze coaches wilt bespreken.

Ben je geïnteresseerd in coaching bij het Zelfregiecentrum? Bel het Zelfregiecentrum Nijmegen en vraag naar Petra, via het nummer (024) 75 111 20 of mail p.montforts@zrcn.nl. Zij neemt dan contact op om een afspraak te plannen.

We vragen een bijdrage van 2,50 euro per coachingsgesprek.

Heb je al wel een redelijk duidelijke vraag?

In vervolg op de Zelfregieroute hebben we de coachingsmethodiek GRIP ontworpen. Deze afkorting staat voor:

G Gezondheid: fysieke en psychische gezondheid

R Relaties: familie, vrienden, buren, collega’s (sociaal netwerk)

I Invloed: je kwaliteiten kennen en kunnen inzetten

P Participatie: meedoen, een rol hebben, eventueel (eigen) inkomen genereren

Samen met de coach kijk je op welk van deze gebieden je meer grip zou willen ervaren. En wat je kan doen om dit ook te bereiken. Omdat de doelen zo klein mogelijk worden gemaakt, zijn ze (relatief) makkelijk haalbaar. Deze succeservaringen zijn vaak heel helpend om vervolgens een groter of moeilijker doel aan te gaan. Deze methode blijkt een fijne aanvulling op de Zelfregieroute.

Voor alle duidelijkheid: we werken alleen met vragen om meer regie over je leven te krijgen. We zijn geen hulpverleners. Het kan overigens vaak wel prima naast elkaar bestaan: dat je in behandeling bent voor een hulpvraag en daarnaast een zelfregievraag hebt, die je met een van onze coaches wilt bespreken.

Ben je geïnteresseerd in coaching bij het Zelfregiecentrum? Bel het Zelfregiecentrum Nijmegen en vraag naar Petra, via het nummer (024) 75 111 20 of mail p.montforts@zrcn.nl. Zij neemt dan contact op om een afspraak te plannen.

We vragen een bijdrage van 2,50 euro per coachingsgesprek.

Omdat we merken dat veel deelnemers in hun eigen omgeving moeilijk kunnen oefenen met nieuw verworven kennis/vaardigheden, zijn we geleidelijk aan ook gestart met coaching on the job; deelnemers kunnen zo onder begeleiding in een bepaalde rol oefenen in de praktijk.

Je wordt dan vrijwilliger bij het Zelfregiecentrum. Denk aan rollen als gastvrouw of -heer van de inloop, medewerker van de receptie of van een eigen project. 

Zelfhulpgroepen

Voor lotgenoten kan de waarde van zelfhulpgroepen groot zijn. Binnen zo’n groep is sprake van erkenning (ik heb dit probleem) en van herkenning (anderen hebben dit ook). Je hoort hoe anderen ermee omgaan en hoe zij bepaalde zaken oplossen. Het geeft je de gelegenheid je eigen gedachten en gevoelens te ordenen.

Welke ondersteuning kunnen we bieden?

  • Ondersteuning bij het starten van een Zelfhulpgroep
  • Training voor de trekker(s) van een Zelfhulpgroep
  • Ruimte om te vergaderen
  • Lichte administratieve ondersteuning

We hebben de zelfhulpgroepen in Nijmegen en directe omgeving voor je op een rij gezet. Van dit overzicht kan iedereen gebruik maken: betrokkenen zelf, maar ook huisartsen, leden van sociale wijkteams en professionals, die ernaar kunnen verwijzen.

Een aantal zelfhulpgroepen staat onder twee of meer hoofdgroepen, bijvoorbeeld lichamelijke beperking en familiegroepen. Zo zijn ze voor iedereen makkelijk vindbaar.

Deze databank geeft een regionaal overzicht van zelfhulpgroepen. Wanneer er geen regionale zelfhulpgroep bestaat, verwijzen wij naar de landelijke patiëntenorganisaties. Voor een compleet overzicht van landelijke zelfhulpgroepen kun je kijken op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Mocht je een correctie of toevoeging willen aanleveren, dan nodigen we je van harte om dit aan ons door te geven: secretariaat@zrcn.nl.

Ga naar de databank

Op zoek naar ondersteuning bij WMO, sociale zekerheid?