Wij geven voorlichting

Het Onderwijsproject van het Zelfregiecentrum geeft gastlessen & workshops op scholen over leven met een beperking.

Ons Kenniscentrum heeft nieuwe methodieken voor zelfregie ontwikkeld en draagt deze kennis graag over.

Gastlessen & Workshops

Deze lessen worden verzorgd door ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid.

Leerlingen komen meer te weten over leven met een handicap. Zo nemen we onbekendheid weg en maken eventuele vooroordelen bespreekbaar.

‘Hoe droom je als je blind bent?’

Dit is een voorbeeld van een vraag die aan onze gastdocenten wordt gesteld. Leerlingen zijn nieuwsgierig. Ze stellen verrassende vragen, willen meer van de ervaringsdeskundigen weten, en dat is ook precies de bedoeling. We gaan niet alleen met ze in gesprek, we doen ook verschillende ervaringsoefeningen. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, blind te zijn, of hoe het is om veel prikkels te moeten verwerken. Dat zijn ervaringen die altijd veel indruk maken.

Een standaard gastles van anderhalf uur bestaat uit een kringgesprek en ervaringsoefeningen. Er kan daarnaast gekozen worden voor een aangepaste gymles. Maar er is ook maatwerk mogelijk.

Maatwerk
De inhoud van de gastles kan in overleg naar eigen keus worden ingevuld. Je kunt een selectie maken uit ons overzicht van werkvormen. Dit lichten we graag toe in een gesprek. We werken ook met onderwijsinstellingen samen tijdens projectweken of thema’s waar ‘leven met een handicap’ goed bij aansluit. We geven gastlessen op scholen van alle typen onderwijs: van basisonderwijs tot en met HBO en universiteit. Daarnaast geven we workshops aan organisaties en bedrijven die te maken hebben met mensen met een beperking, zoals het UWV.

Contact
Ben je geïnteresseerd in onze gastlessen of workshops? Dan kun je contact opnemen met de projectleider van het Onderwijsproject van het Zelfregiecentrum: Bianca van Raaij, via telefoonnummer (024) 75 111 20 of per mail: b.v.raaij@zrcn.nl. Wij zijn actief in de regio Nijmegen en vragen een onkostenvergoeding van  € 50,- per gastles in het basisonderwijs, € 60,- in het voortgezet onderwijs en MBO, en € 70,- bij HBO en Universiteit.

Kenniscentrum

We hebben nu zeven jaar ervaring met het stimuleren van zelfregie voor mensen die meer grip op hun leven wensen.

We hebben die kennis vertaald naar nieuwe methodieken, die we via training kunnen overdragen aan toekomstige trainers en coaches buiten onze organisatie.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op Annemieke van der Gronden via (024) 75 111 20 of a.vd.gronden@zrcn.nl

✔️ Zelfregieroute (coachingsmethode): train de coach

✔️ GRIP (coachingsmethode): train de coach

✔️ Jezelf presenteren (training): train de trainer

✔️ Durven doen (training): train de trainer

✔️ Ervaringsdeskundige in een sociaal gewaardeerde rol: train de trainer

Op zoek naar lotgenoten? Neem eens een kijkje in onze databank Zelfhulpgroepen!