Wilt u het Zelfregiecentrum steunen met een donatie? Dat zouden we zeer waarderen. Het biedt ons de mogelijkheid om extra activiteiten te ontplooien. En omdat het Zelfregiecentrum de ANBI-status heeft, kan iedere gift worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.

ANBI

Sinds 1 januari 2018 staat Zelfregiecentrum Nijmegen in de lijst met Goede Doelen die door de Belastingdienst wordt opgesteld.

Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent dit voor mij als sponsor of donateur?

Naast het feit dat Zelfregiecentrum Nijmegen zich naar buiten toe kan profileren als een transparante organisatie brengt de ANBI aanstelling ook voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs.

Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan Zelfregiecentrum Nijmegen aftrekbaar van het belastbaar inkomen (zie voor toelichting: www.anbi.nl).

Uw gift is van harte welkom! Wilt u meer weten over de ANBI-inschrijving van het Zelfregiecentrum? Bezoek dan deze internetpagina.

U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL37INGB0003808350 t.n.v. Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen.

Hartelijk dank voor uw steun!

ANBI-gegevens

  • Officiële naam: Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen
  • KvK nummer: 66097029
  • RSIN: 856393629
  • Post-en bezoekadres: St. Jorisstraat 72, 6511 TD Nijmegen
  • E-mailadres:  info@zrcn.nl

Doelstelling van de stichting volgens de statuten: Het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen teneinde te bereiken dat zij beter in staat zijn de door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen, in termen van sociale netwerken en maatschappelijke participatie, het bieden van individuele (juridische) ondersteuning op het terrein van Wmo en sociale zekerheid en het leggen van (meer) verbinding met inwoners en sociale netwerken in buurten, wijken en regio.

Bestuurssamenstelling (op 02-02-2023)

Dhr. W.G. Hompe (Voorzitter)
Mw. M.A.M. Peeters (Secretaris)
Dhr. W.J. de Bloois (Penningmeester)
Mw. C.M.E. van Well (Bestuurslid)
Mw. H.C.A.T. Flören (Bestuurslid)
Mw. G.J.M. Egberink (Bestuurslid)

Bestuursleden zijn onbezoldigd; zij genieten geen beloning voor hun taken als bestuurder.

Ontdek ons laatste nieuws!