Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Het Zelfregiecentrum en De Kentering over het coalitieakkoord

Op dit moment zijn meerdere partijen met elkaar in overleg over een te vormen nieuw gemeentebestuur in Nijmegen. Het Zelfregiecentrum Nijmegen en De Kentering hebben diverse suggesties/input op papier gezet om extra aandacht te vragen voor diverse thema’s die er toe doen voor iedereen in een inclusieve samenleving.

Het hele document is via deze link in te kijken.