Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Meer grip op je leven!

ZRCN komt bij je op bezoek in deze aparte tijd

Zou je wel eens iemand willen ontmoeten?
Even een ander gezicht zien?

Iemand van ons komt graag bij je op bezoek,
We doen het natuurlijk allemaal coronaproof.
Ook als je ziek bent, dan zetten we graag iets bij je voor de deur.
We zwaaien dan naar elkaar door het raam.

Rob: ‘Ik ben deze huisbezoeken zeer waardevol gaan vinden. Sommige bezoekers aan ontmoetingsactiviteiten ken ik al jaren. Het geeft een extra verbintenis als ik nu bij hen thuis geweest ben. We vertellen elkaar dan net iets andere verhalen. Soms gaan we ook een ommetje in de buurt maken. Deze huisbezoeken zal ik in de toekomst blijven doen, samen met enkele vrijwilligers. Je ziet een aantal mensen bij hen thuis. Ik mocht de foto gebruiken. Dank dat ik bij jullie op bezoek mocht komen.’

Ik wens iedereen alle goeds, namens ons allemaal!

Hartelijke groet,

Rob Aalders, te bereiken via 06–19136204 of r.aalders@zrcn.nl