Is het Zelfregiecentrum iets voor mij?

Praktische zaken

We zijn vrij toegankelijk voor iedereen, je hebt geen ‘indicatie’ nodig.

Je kunt langskomen op St. Jorisstraat 72 tijdens de inloop, elke werkdag tussen 9.30 en 12.00 uur. Daar kan de gastvrouw of -heer meer vertellen over wat we hier doen en hoe dat mogelijk aansluit bij jouw vraag.

Je kunt ook een afspraak maken met Bianca of Birgit om je nader te laten informeren, tel. (024) 75 111 20. Als je wilt kun je een begeleider of goede kennis naar het gesprek meenemen.

Onze dienstverlening is voor een belangrijk deel gratis. Soms vragen we wel een kleine bijdrage, zoals voor trainingen, een coachingstraject of voor een maaltijd.

Wat zijn we niet?

We zijn geen dagbesteding, die jou op bepaalde dagdelen bezighoudt. Je kunt wel aan allerlei activiteiten deelnemen als invulling van je vrije tijd.

We zijn geen hulpverleners.

We ondersteunen jou bij jouw vraag om meer regie over je leven te krijgen. Daarbij gaan we uit van jouw talenten en mogelijkheden.

Het kan overigens vaak wel prima naast elkaar bestaan: dat je in behandeling bent bij een hulpverlener en ook deelneemt aan activiteiten bij ons.

Ontdek onze activiteiten!