Zelfregie?

Zelfregie: onze visie en missie

Onze visie
Zelfregie omvat in onze visie alles wat met de regie over je eigen leven te maken heeft:

  • zelf keuzes maken;
  • zelfinzicht;
  • hulp vragen aan anderen.

Zelf keuzes maken
Zelfregie is het vermogen om je eigen keuzes te maken en om zelfstandig te beslissen hoe jouw leven er uit ziet. Het maken van eigen keuzes staat centraal, omdat je immers bij alles wat je doet of laat bepaalde keuzes maakt. Die keuzemomenten keren steeds terug.

Zelfinzicht
Zelfinzicht is belangrijk voor het toepassen van zelfregie in je leven. Als je antwoord kunt geven op de vragen ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’, ben je al een heel eind. Wat je beperking of kwetsbaarheid ook is.

Hulp vragen
‘Zelfregie’ betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen. Je kunt hulp vragen, bijvoorbeeld aan je eigen netwerk. Aan professionals. Of aan ervaringsdeskundigen. Bij het Zelfregiecentrum zijn er veel mogelijkheden om hulp of ondersteuning te vragen en te krijgen.

Het nut van zelfregie
Zelfregie in de praktijk betekent dat je op zoek gaat naar een balans tussen je kwetsbaarheid en beperkingen en je kracht en mogelijkheden, om zo beter tot je recht te komen.

Meer zelfregie leidt tot meer zelfredzaamheid: het vermogen om jezelf te redden. Het leidt ook tot meer samenredzaamheid: het vermogen om je met hulp van anderen te redden.

Participatie
Dus met meer zelfregie in je leven kun je jezelf beter redden. Alleen of met hulp van anderen. En als je jezelf beter kunt redden, kun je ook beter deelnemen aan het maatschappelijk leven (participatie).

Onze missie
De missie van het Zelfregiecentrum is dan ook: het stimuleren van zelfregie bij alle deelnemers aan onze activiteiten. Want als je iets in je situatie wilt veranderen, dan moet je wel in beweging komen. Of dat nu gaat over het vervullen van een wens of het oplossen van een probleem.

Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen kun je zelf stappen zetten. Samen met anderen. Met een steuntje in de rug.

-A A +A