Welkom bij de databank Zelfhulpgroepen!

Deze databank geeft een overzicht van Zelfhulpgroepen in de regio Nijmegen.

Soms zijn ook landelijke patiëntenorganisaties opgenomen als er voor die patiëntengroep alleen landelijk mogelijkheden voor zelfhulp of lotgenotencontact zijn. Voor een compleet overzicht van landelijke Zelfhulpgroepen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Zelfhulpgroepen zijn groepen van mensen die hetzelfde probleem ervaren met het doel om daar samen iets aan te doen.

Voor lotgenoten is de waarde van Zelfhulpgroepen groot. Er is sprake van erkenning (ik heb dit probleem) en van herkenning (anderen hebben dit ook). Je leert van anderen hoe zij ‘ermee leren leven’ of hoe zij zaken oplossen. Je krijgt de gelegenheid je eigen gevoelens te ordenen. Je kunt gaandeweg groeien in je rol, van ‘geholpene’ naar ‘helper’. Je kunt ook gezamenlijk aan belangenbehartiging doen.

Vanwege dit belang van Zelfhulpgroepen hebben we dit overzicht gemaakt:  voor betrokkenen zelf, maar ook voor huisartsen,  leden van sociale wijkteams en professionals in zorg en welzijn, die ernaar kunnen verwijzen.

Ga naar de databank

We onderscheiden zeven hoofdcategorieën van Zelfhulpgroepen:

Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Psychische beperking Verslaving Relatie en Seksualiteit Familie groepen Overige groepen

Omwille van de duidelijkheid staat een aantal groepen onder twee of meer hoofdcategorieën, bijvoorbeeld onder lichamelijke beperking en onder familiegroepen.

We houden deze database actueel. Mocht u desondanks een aanvulling of correctie hebben op de informatie die we geven, dan nodigen we u van harte uit deze informatie aan ons door te geven: m.kersten@zrcn.nl

Wat biedt het Zelfregiecentrum?

  • Ondersteuning bij het starten van een Zelfhulpgroep
  • Training voor de trekker(s) van een Zelfhulpgroep
  • Ruimte om te vergaderen
  • Lichte administratieve ondersteuning

Lichamelijke beperking

Afasie is een stoornis in het taalgebruik als gevolg van een hersenletsel. De oorzaak van dit letsel kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld een stoornis in de bloedvoorziening van de hersenen (CVA of beroerte), een ongeval of een hersentumor.

Een persoon die afasie heeft, begrijpt geheel of gedeeltelijk niet wat anderen vertellen, spreekt moeizaam of spreekt te veel, maar met verkeerde woorden en leest of schrijft moeilijk. Door dit onvermogen om te communiceren trekken mensen met afasie zich vaak terug, vermijden ze contact met mensen en worden ze eenzaam. Ze verliezen ook hun zelfstandigheid en lijden onder de afhankelijkheid.

Meer weten?

AfasieNet – AfasieNet

Men moet door het leven met een ontbrekend (deel van een) ledemaat en leren omgaan met het gebruik van een arm- of beenprothese.

Het aanvaarden en het leren omgaan met de amputatie is een heel karwei. De steun van een lotgenoot kan hiertoe positief bijdragen; lotgenoten voelen door hun eigen ervaringen vaak beter aan waar de ander het moeilijk mee heeft. Dat kan er bijvoorbeeld in resulteren dat de geamputeerde weer actief durft te worden en dat hij zijn zelfbeeld positief herstelt.

Doelstelling

Het doel van lotgenotencontact is om een ieder in staat te stellen in contact te komen met iemand die ruime ervaring heeft met het geamputeerd zijn en/of het gebruik van een arm- of beenprothese. Bij een lotgenoot kunnen geamputeerden een luisterend oor, begrip, erkenning, herkenning, praktische informatie en steun vinden. Een lotgenotencontactpersoon kan eventueel tips geven, verwijzen naar verschillende instanties of op zoek gaan naar specifieke informatie.

Doelgroep

Mensen die een arm- of beenamputatie moeten ondergaan of die (kort geleden) geamputeerd zijn.

Werkwijze

Lotgenotencontact is mogelijk via individuele contacten: telefonisch, persoonlijk en eventueel per e-mail.

Het lotgenotencontact is bedoeld als aanvulling op de professionele begeleiding door artsen en andere hulpverleners. Een professionele hulpverlener is een deskundige op zijn werkgebied. Een lotgenotencontactpersoon is een ervaringsdeskundige, dus deskundig door de ervaring die hij heeft gekregen op het gebied van amputatie en gebruik van een prothese.

Lotgenotencontact betekent ook leren van elkaar doordat je dezelfde taal spreekt. En dat geldt ook op het gebied van humor: alleen onder lotgenoten herken je vaak dezelfde humor en lach je af en toe om dezelfde soms cynische grappen, wat relativerend kan werken.

De groep lotgenotencontactpersonen heeft onderling contact met elkaar. Daardoor kan desgewenst ‘lotgenotencontact op maat’ geregeld worden: contact met iemand met een vergelijkbare situatie wat betreft leeftijd, geslacht, soort amputatie (niveau, oorzaak) enzovoort.

Lotgenotencontactpersonen, mannen en vrouwen, zijn zeer verschillend: in leeftijd, met gezinnen, alleen levend, jong of oud, en met diverse redenen voor de ondergane amputatie. Ze wonen door het hele land. Lotgenotencontactpersonen hebben allerlei verschillende amputatieniveaus: eenzijdig/ tweezijdig , arm-, bovenbeen- of onderbeenamputatie, door de knie of door de voet.

Deze groep lotgenotencontactpersonen krijgt deskundigheidsbevordering in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten met verschillende onderwerpen en sprekers zoals: de voorzieningen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, omgaan met verlieservaringen na amputatie, cursus telefonisch lotgenotencontact, etc.

Contact

Landelijk Voorlichtingscentrum voor Geamputeerden.

De namen en telefoonnummers van de lotgenotencontactpersonen staan op de website www.lvvg.nl en in de Nieuwsbrief vermeld. Men kan rechtstreeks contact opnemen met één van de lotgenotencontactpersonen (meestal iemand uit de omgeving). Als men contact opneemt met het Landelijk Secretariaat geeft deze een telefoonnummer door van iemand in de buurt.

lotgenoten@lvvg.nl

Meer weten?

http://amputees.nl/index.php

Astma is een aandoening van de luchtwegen.

Astma is een ontsteking van de lagere luchtwegen ten gevolge van een overgevoeligheid. Een allergie kan hier de oorzaak zijn, maar dit is niet noodzakelijk zo. Een astmapatiënt krijgt aanvallen van benauwdheid met hoesten, overmatige slijmproductie en een piepende ademhaling die veroorzaakt wordt door een vernauwing van de luchtwegen. Deze vernauwing is een reactie op prikkels uit de omgeving, zoals uitwerpselen en huidrestjes van huisstofmijten, haardeeltjes en huidschilfers van dieren, pollen, bepaalde voedingsmiddelen, tabaksrook en luchtverontreiniging, bak- en verflucht, parfum. Ook zware inspanningen, emoties en weersomstandigheden worden tot de irriterende factoren gerekend. Bij sommige astmapatiënten veroorzaken de aanvallen slechts een voorbijgaand ongemak, bij anderen legt de ziekte een zware hypotheek op het dagelijkse leven.

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk. COPD is een ziekte waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. COPD is helaas niet te genezen. Als u COPD heeft, heeft u daardoor vaak adem tekort. Bijvoorbeeld bij het traplopen, werken of aankleden. Uw longen kunnen bij COPD niet voor 100% zorgen voor een goede ademhaling.

Doelgroep

Mensen met astma, COPD en zeldzame longziekten.

Activiteiten

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met andere astmapatiënten. Vooral op internet zijn anderen met astma, COPD en zeldzame longziekten gemakkelijk te vinden. Zo is er een speciaal Longforum waar u terecht kunt met al uw vragen, tips en oproepjes over astma, COPD en zeldzame longziekten. Het Longforum is interactief, actueel en gemakkelijk in het gebruik. Er staan bijna dagelijks nieuwe berichten op het Longforum, variërend van nieuwtjes over onderzoeken tot ervaringsverhalen van anderen.

Wilt u liever op een ongedwongen manier in het echt kennismaken met andere mensen met astma, dan is het Longpunt wellicht iets voor u. Het Longpunt is een ontmoetingsplaats voor mensen met chronische longziekten, hun omgeving, zorgverleners en andere belangstellenden in Groningen en in de omgeving Tilburg. Dit aantal wordt de komende periode naar 20 Longpunten uitgebreid. Het Longpunt vindt overal 8 of 9 keer per jaar plaats. Dit gebeurt altijd op dezelfde plek en tijd. Elke keer staat een ander onderwerp centraal. Deskundigen komen vertellen over het onderwerp, er is ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen is welkom en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Contact

longpuntnijmegen@longfonds.nl

Meer weten?

www.longfonds.nl

De ziekte van Bechterew, ook spondylitis ankylosans of ‘bamboestoksyndroom’ genoemd, is een ontsteking van de gewrichten van de wervelkolom.

Als gevolg van de ontstekingen is er een uitgesproken neiging tot verkalking van de tussenwervelschijven en het vormen van botachtige verbindingen. Dit kan in de eindfase leiden tot een verstijving van de wervelkolom. Typisch is een sluipende pijn in de rug die verdwijnt bij het opstaan en bewegen. Naast de wervelkolom kunnen ook andere gewrichten aangetast worden. Oogontstekingen komen bij een kwart van de patiënten voor.

Doelgroep

Mensen met de ziekte van Bechterew.

Activiteiten

Hoofddoel van de Bechterew patiëntenvereniging Nijmegen en Regio is het aanbieden van een oefen- c.q. sportprogramma. Dit programma bestaat uit oefeningen op de mat, conditie verbeterende therapie zoals volleybal en badminton en hydrotherapie (zwemmen). De therapie heeft als doel:

  • de mobiliteit te behouden en zo mogelijk te verbeteren
  • spierversterking en houdingverbetering te bewerkstelligen
  • de conditie te vergroten
  • voorlichting en advies te geven over de ziekte
  • uitwisseling van ervaringen met andere mensen met Bechterew

Contact

infobech@planet.nl

Meer weten?

www.bechterew-nijmegen.nl

Blindheid is volgens de WHO-definitie een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/20; of minder dan 1/10 en een sterk beperkt gezichtsveld heeft.

Een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/3 maar niet aan deze criteria voldoet heet slechtziendheid.

De oorzaak van blindheid kan gelegen zijn in de ogen, de oogzenuw of de hersenen. Zowel blinden als slechtzienden kunnen gebruikmaken van hulpmiddelen als blindenstok, blindengeleidehond, braille, voorzieningen in een computer die tekst kan voorlezen, enzovoorts.

Doelgroep: Mensen met een visuele beperking.

Meer informatie:

Home – Oogvereniging

Na de ontdekking van een kwaadaardig gezwel (carcinoom) in de borst, wordt dit gezwel operatief verwijderd. In sommige gevallen blijft de ingreep beperkt tot het gezwel en de okselontruiming, waarna een ingrijpende behandeling volgt zoals bestraling en/of chemotherapie.

Vaak wordt de volledige borst verwijderd (mastectomie). Veel vrouwen ervaren dit als een verminking van hun vrouw-zijn. De gevolgen van de ingreep kunnen daarom zijn: isolement, relationele moeilijkheden, geschonden zelfbeeld, problemen in verband met hervatten van vroegere werkzaamheden, angst voor uitzaaiingen, problemen in verband met kleding.

Doelgroep

De Borstkanker Vereniging Nederland organiseert lotgenotencontact voor mensen met borstkanker.

Bijeenkomsten

(De bijeenkomsten in Gelderland en specifiek Nijmegen staan op deze pagina vermeld)

Contact

Contact kan worden opgenomen via: nijmegen@borstkanker.nl

Meer weten?

www.borstkanker.nl

Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. Die beschadiging ontstaat tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte door bijvoorbeeld zuurstofgebrek, of door een trauma in het eerste levensjaar. Dit in tegenstelling tot niet aangeboren hersenletsel (NAH) dat na het eerste levensjaar ontstaat.

CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen.

Meer informatie en contactgroepen vind je op:

Wat is cerebrale parese? (cpnederland.nl)

Een cerebrovasculair accident (CVA; ook: hersenbloeding, herseninfarct, beroerte, attaque, trombose, aneurisma) is een uitval van de hersenfuncties als gevolg van een plotselinge stoornis in de bloedsomloop, waardoor bepaalde hersengebieden onvoldoende bloed en zuurstof ontvangen.

De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn zoals bijvoorbeeld verstopping van de hersenslagader of een ongeval. De gevolgen van een CVA zijn afhankelijk van de plaats waar het trauma zich voordeed. Het intact gebleven hersengedeelte kan de tekorten min of meer compenseren. De uiterlijke symptomen kunnen erg verschillend zijn en kunnen variëren van een minimale tot een zware handicap, bijvoorbeeld halfzijdige verlamming, spraak- en concentratiestoornissen, gezichtsstoornissen en coördinatiestoornissen.

Contact

Welkom (cvanetwerknijmegen.nl)

Nederlandse CVA-vereniging – Home (cva-samenverder.nl)

Pijn is een moeilijk te omschrijven en te vatten begrip.

De pijnbeleving en -tolerantie is van persoon tot persoon verschillend. Sommige pijnen hebben een duidelijk aanwijsbare oorzaak en kunnen dan ook gericht worden aangepakt. Andere pijnen zijn van onbekende oorsprong, men kan dan enkel aan symptoombestrijding doen. Hoe het ook zij, de voortdurende confrontatie met ernstige pijn werkt verlammend in de beroepsuitoefening, de sociale contacten en het dagelijks leven.

Activiteiten

Lotgenotencontact via de stichting Pijn-Hoop.

Contact

Monique Duppen, Elst, 0481-351410

Meer weten?

www.pijn-hoop.nl

De term coeliakie is een darmstoornis die optreedt als gevolg van de inname van gluten.

Gluten is een eiwitbestanddeel dat voorkomt in de zetmeelkorrel van bepaalde graansoorten, namelijk tarwe, rogge, gerst en eventueel haver. Deze gluten beschadigen bij coeliakiepatiënten het darmslijmvlies van de dunne darm zodat belangrijke voedingsbestanddelen (koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen) niet meer opgenomen worden. De gevolgen hiervan kunnen onder andere zijn: diarree, negatieve invloed op de normale ontwikkeling, de bouw van het skelet en de aanmaak van het bloed. Groeiachterstand, bloedarmoede, rachitis en andere afwijkingen kunnen hieruit voortvloeien. De enige remedie is een strikt glutenvrij dieet.

Activiteiten

De Coeliakievereniging heeft geen lotgenotencontact, maar organiseren wel activiteiten voor mensen met coeliakie.

Contact

qi.voorlichting@glutenvrij.nl

Meer weten?

www.coeliakievereniging.nl 

Epilepsie of vallende ziekte is een aandoening waarbij bepaalde herhaaldelijke aanvallen plaatsvinden als gevolg van chronische afwijkingen in de hersenschors. Niet iedereen die een aanval krijgt heeft epilepsie en niet iedereen met epilepsie heeft last van aanvallen.

De website Epilepsie.nl organiseert epilepsiecafés in o.a. Arnhem en Nijmegen. Door Corona kunnen deze ontmoetingen helaas tijdelijk niet plaatsvinden.

Verstandelijke beperking

Psychische beperking

Crisislijn

Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met onze deskundige vrijwilligers over praten via de telefoon of chat. Anoniem en vertrouwelijk. Het kan helpen om je gedachten te delen en je gepieker even te onderbreken. Je hoeft slechts je (zelfverzonnen) naam op te geven. Verder vragen we geen informatie van je.

Bel direct

Je kunt ons dag en nacht bellen op 0900-0113. Je gesprek is anoniem en vertrouwelijk.

Omdat de telefoon erg drukbezet is, proberen we per gesprek een maximum van een half uur aan te houden. Je betaalt een starttik van 4,5 cent, daarna betaal je 5 cent per minuut plus je normale belkosten.

Let op dat sommige providers veel geld vragen voor het bellen naar 0900-nummers!

Chat direct

Typ je liever dan dat je belt? Of past chatten gewoon beter bij je? Neem dan contact met ons op via de chat (rode chatbutton rechts bovenaan de website). Meld je anoniem aan en chat vertrouwelijk met één van onze vrijwilligers.

De chat is (onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers) 24/7 bereikbaar.

Bereikbaarheid ‘s nachts

Een gesprek met  een van onze medewerkers zal er ’s nachts doorgaans wat anders uit zien dan overdag. ’s Nachts streven we ernaar de gesprekken kort te houden. Reden hiervoor is dat de nacht niet het ideale moment is om dingen uitgebreid te bespreken. ’s Nachts zal de focus van het gesprek vooral liggen op manieren om de nacht goed door te komen.

Maak je je zorgen om iemand?

Heb je iemand in je omgeving waar je je zorgen om maakt en wil je daar met ons over praten? Aarzel niet en neem contact met ons op. Lees hier wat 113 voor je kan doen.

Meer weten?
https://www.113.nl/

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties, veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen, het denk- en oordeelsvermogen en een verstoorde oriëntatie in ruimte en tijd. De volgorde waarin de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon verschillen. Het is een proces dat in fases verloopt. In het begin is de persoon met dementie vaak onverschillig, besluiteloos, in zichzelf gekeerd, herhaalt veel, is vlug van streek. Later wordt de persoon erg vergeetachtig, vindt de weg niet meer op bekende plaatsen, gedraagt zich ongewoon. Ten slotte kan een dement persoon volledig afhankelijk worden van anderen, ook voor de alledaagse dingen.

De Stichting Alzheimer Nederland, Afdeling Regio Nijmegen organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.

Contact

j.robeerst@gmail.com

Meer weten?

http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/af…

Autisme is een beperking die het gevolg is van een verstoorde hersenwerking. Daarom gaan personen met autisme op een andere manier om met mensen en dingen.

Autisme verstoort de ontwikkeling van het zien, het luisteren, het gevoel, het praten en het aangaan van relaties met anderen. Personen met autisme missen vaardigheden voor samenwerken, samenspraak. Ze kunnen zich moeilijk in een ander verplaatsen en begrijpen het menselijk verkeer onvoldoende. Situaties en gebeurtenissen, mensen en dingen worden niet goed met elkaar in verband gebracht.

Doelgroep

Normaal tot hoogbegaafde personen met autisme.

Activiteiten

Pas Nederland heeft gespreksgroepen in verschillende plaatsen, waaronder Nijmegen.

Werkwijze

Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Als die te lang wordt, of als Pas Nederland verzoeken bereiken voor een extra groep of een groep voor alleen mannen of vrouwen, dan kijken ze wat de mogelijkheden zijn.

Contact

algemeen@pasnederland.nl

Contactpersoon Arjan Stoffels

Meer weten?

www.pasnederland.nl

Karin van den Bosch | Wegwijzer Autisme (wegwijzer-autisme.nl)

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties, veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen, het denk- en oordeelsvermogen en een verstoorde oriëntatie in ruimte en tijd.

De volgorde waarin de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon verschillen. Het is een proces dat in fases verloopt. In het begin is de persoon met dementie vaak onverschillig, besluiteloos, in zichzelf gekeerd, herhaalt veel, is vlug van streek. Later wordt de persoon erg vergeetachtig, vindt de weg niet meer op bekende plaatsen, gedraagt zich ongewoon. Ten slotte kan een dement persoon volledig afhankelijk worden van anderen, ook voor de alledaagse dingen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Doelgroep

Iedereen die met dementie te maken heeft.

Bijeenkomsten

Elke derde dinsdag van de maand vanaf 19:00 uur, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. De informatiebijeenkomsten worden gehouden in het Oud Burgeren Gasthuis, Grand-Café De Borger, Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen. De toegang en één consumptie zijn gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De avonden worden georganiseerd in samenwerking met: Pro Persona Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, Swon het seniorennetwerk, Radboud Alzheimer Centrum, ZZGzorggroep en het Oud Burgeren Gasthuis.

Werkgebied

Nijmegen en omgeving.

Meer weten?

www.alzheimer-nederland.nl

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties, veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen, het denk- en oordeelsvermogen en een verstoorde oriëntatie in ruimte en tijd.

De volgorde waarin de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon verschillen. Het is een proces dat in fases verloopt. In het begin is de persoon met dementie vaak onverschillig, besluiteloos, in zichzelf gekeerd, herhaalt veel, is vlug van streek. Later wordt de persoon erg vergeetachtig, vindt de weg niet meer op bekende plaatsen, gedraagt zich ongewoon. Ten slotte kan een dement persoon volledig afhankelijk worden van anderen, ook voor de alledaagse dingen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Doelgroep

Mensen, bij wie de dementie is ontstaan voor het 65e jaar.

Bijeenkomsten

Eén keer per 2 weken een gespreksgroep als onderdeel van de indicatie voor dagbehandeling.

Twee keer per jaar is er een ondersteuningsgroep. Daar wordt bijv. uitleg gegeven over het ziektebeeld, rollen die veranderen en financiën. De deelnemers geven het onderwerp aan.

Contact

St. Joachim en St. Anna

Elly Prins, te bereiken tussen 8.30-9.00 uur of na 16.00 uur op tel. 024-322 8264 (receptie).

Onder eetstoornissen verstaan we anorexia en boulimia. Anorexia nervosa of AN, ook magerzucht genoemd, is een aandoening die vooral bij jonge vrouwen (15 – 25 jaar) voorkomt.

Anorexia nervosa kenmerkt zich door een allesoverheersend streven naar vermagering. Om dit te bereiken gaan anorexia nervosa patiënten alle middelen zoals totale voedselweigering, inname van braak- of plasmiddelen, extreme sportbeoefening of zeer energieslopende activiteiten aanwenden. Dit leidt tot extreme gewichtsvermindering met als gevolg het wegblijven van de menstruatie, obstipatie, droge huid, dor haar, gevoelsstoornissen. Anorexia nervosa gaat vaak gepaard met boulimie, dit wil zeggen een ziekelijk verhoogde eetlust.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief – indien van toepassing – het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met Anorexia Nervosa / Boulimia Nervosa

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Deelnemen aan Nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Eén keer per week. Maximaal 12 deelnemers.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 – 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

BED betekent letterlijk ‘eetbuienstoornis’. Net als bij Boulimia heb je bij BED last van eetbuien. Na een eetbui walg je van jezelf, voel je je schuldig en ben je bang om aan te komen.

Het verschil met Boulimia is echter dat je na een eetbui niet verschillende dingen doet om het eten kwijt te raken. Je gaat dus bijvoorbeeld niet braken, laxeren of overmatig sporten. Hierdoor kom je aan in gewicht en heb je vaak last van overgewicht.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief – indien van toepassing – het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met een eetstoornis/Binge Eating Disorder.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Deelnemen aan Nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Eén keer per week. Maximaal 12 deelnemers.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 – 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

Dwangmatig omgaan met voedsel kan zich op verschillende manieren uiten: ongecontroleerd eten, niet eten, te weinig eten, vreetbuien, overgeven, extreem diëten.

Gewicht speelt niet zozeer een rol, wel de drang die aan de basis ligt van het eetgedrag. Een voor de hand liggend gevolg hiervan kan ‘anorexia’ – magerzucht of ‘obesitas’ – zwaarlijvigheid zijn. Vooral het onbedwingbare aspect treedt op de voorgrond. Deze drang beïnvloedt het totale doen en laten van de betrokken persoon.

Doelstelling

Herstel vinden op drie niveau’s: lichamelijk, emotioneel en spiritueel; door het werken aan het twaalf stappenprogramma van anonieme over-eters, en door het delen van ervaring, kracht en hoop.

Doelgroep

Mannen en vrouwen die een gemeenschappelijk probleem, dwangmatig eten, met je willen delen en die een gemeenschappelijke oplossing hebben gevonden: de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities van Anonieme Overeters / Overeaters Anonymus (OA).

Werkwijze

Een bijeenkomst wordt meestal geopend met ‘Het Gebed om Kalmte’, en er wordt misschien een stuk voorgelezen genaamd ‘Wij nodigen je uit’. Dit stuk omschrijft de ziekte van dwangmatig overeten en het 12-stappenprogramma.

Omdat anonimiteit een sterk principe is binnen het OA-programma, ben je ervan verzekerd dat hetgeen je deelt binnen kamers zal blijven. Dit geeft je de veiligheid om je ervaringen eerlijk te kunnen delen.

Misschien wil je iemand, met wie je je kunt identificeren, vragen als sponsor. Een sponsor zal de ervaring, kracht en hoop die hij of zij heeft in het ’12-stappenprogramma tot herstel’ met je delen en zal wellicht je vragen kunnen beantwoorden.

Leden kunnen misschien spreken over een Hogere Macht of God. OA is geen religieus programma en onderschrijft geen specifieke religieuze ideologie. Het is een programma dat spirituele principes in de praktijk brengt; leden benaderen deze principes op hun eigen wijze.

Enige vereiste voor leden is een verlangen om op te houden met dwangmatig eten.

De telefoon speelt een belangrijke rol in OA: voor het krijgen en geven van steun, en om je er aan te helpen herinneren dat je er niet alleen voor staat.

Bijeenkomsten

Je kunt tussen de 3 tot 30 mensen aantreffen op een bijeenkomst; gemiddeld komen er ongeveer 9 mensen. Je zult warm ontvangen worden.

Bijeenkomsten duren meestal tussen 1 en 1 ½ uur. Vóór en na de bijeenkomst kun je vragen stellen, en ook wat OA-literatuur aanschaffen om het programma te helpen ontdekken.

Veel leden gaan naar meer dan één bijeenkomst per week. Indien er bij jou in de buurt niet veel face-to-face bijeenkomsten zijn, dan ben je ook welkom om een online bijeenkomst bij te wonen.

OA vraagt geen contributie of andere vergoedingen; OA onderhoudt zichzelf door vrijwillige bijdragen van de leden.

Werkgebied

Landelijk. Momenteel niet in Nijmegen.

Meer weten?

www.anonieme-overeters.nl (ook voor online-bijeenkomsten)

Door traumatische gebeurtenissen in het prilste begin van hun leven wordt de normale ontwikkeling van emoties bij kinderen verstoord.

Dit uit zich in een aantal typische gedragingen, zoals onder meer een afwijzende, vijandige houding ten aanzien van (één van) de ouders en/of zorgpersonen; een zich niet kunnen hechten; een afkeer van affectieve gevoelens; verregaand manipulatief gedrag en in sommige gevallen ook agressiviteit zonder duidelijk aanwijsbare reden. Een hechtingsstoornis kan zich uiten op alle leeftijden. Bij pleeg- en adoptiekinderen komt het vaker voor, maar ook eigen biologische kinderen kunnen eraan lijden.

Activiteiten

Ondersteuning bieden door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, provinciale en landelijke thema bijeenkomsten.

Meer weten?

www.deknoop.org

Doelgroep
Mensen met een psychische beperking.

Werkwijze
Een belangrijk uitgangspunt bij herstelondersteunende zorg is dat een cliënt nooit op één enkel aspect of kenmerk bekeken of beoordeeld wordt. Een cliënt blijft altijd een mens: hij is in de eerste plaats een burger en dan pas een cliënt.

De vraag van de cliënt bepaalt het doel van de zorg. Cliënten vragen vaak om ondersteuning bij het vergroten van de kwaliteit van hun leven. Bijvoorbeeld als het gaat om versterking van hun autonomie of persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten?
www.ribw-nijmegenrivierenland.nl‎

Zelfregiecentrum Nijmegen (zrcn) – Meer grip op je leven! – Home

De Kentering – Nijmegen

Ixta Noa Home – Ixta Noa

In een restaurant een rustig plekje uitkiezen, een kalmeringsmiddel nemen en dan toch wegvluchten als het te druk wordt. Dwangmatig denken of steeds opnieuw dezelfde handelingen herhalen, zoals je handen wassen. Veel en vaak somber zijn.

Herkent u dit? Mensen die last hebben van angst, een dwangstoornis of depressie, hebben bij De Kentering een lotgenotengroep opgericht. Doel is het uitwisselen van ervaringen zodat het de deelnemers ondersteunt en meer zelfvertrouwen geeft. Hoe ga je om met angst, depressiviteit, medicijnen, bijwerkingen? Dergelijke thema’s komen aan bod in een veilige omgeving waarin ruimte is voor ieders inbreng. Mannen en vrouwen van alle leeftijden zijn van harte welkom. De Kentering  bemiddelt in het contact met de contactpersoon van de groep.

Heeft u belangstelling voor deze groep, bel dan vrijblijvend tussen 10:00 en 16:00 uur naar De Kentering: 024- 324 99 75 of mail naar ondersteuning@dekentering.info voor meer informatie.

De regie op het eigen leven, inclusief het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Jongeren en ouderen met eenvoudige stoornissen tot meer complexe (psychische en/of verslavings) problematiek, en mensen uit hun omgeving.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Activiteiten online
Ixta Noa biedt ook zelfhulp via internet. Contact met lotgenoten via internet is waardevolle zelfhulp in een eigentijdse jas. Het maakt je minder eenzaam, het raakt je in het delen, het motiveert je en steunt je op de momenten waarop je het moeilijk hebt.

Na aanmelding volgt een telefonisch kennismakingsgesprek: je kunt uitleggen hoe jouw stoornis eruitziet, wat je graag zou willen veranderen en welke verwachting je hebt van Ixta Online. De begeleider vertelt ook vanuit eigen ervaring en geeft verdere informatie over de opzet en werkwijze van het programma. Samen kijk je of Ixta Online passend is voor jou.

De begeleiders van Ixta Online zijn allemaal ervaringsdeskundig op het gebied van psychische stoornissen. Het team van begeleiders is divers: zo heeft Ixta Noa jonge en wat oudere begeleiders, begeleiders die ervaring hebben met dubbele problematiek, begeleiders die nog studeren, of juist een gezin hebben. Welke begeleider je krijgt toegewezen, hangt af van je stoornis en je persoonlijke situatie.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 – 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl  en  www.zelfhulp-online.nl

Komt nog …

Een psychose is een psychiatrisch syndroom waarbij de patiënt het normale contact met de – door zijn omgeving ervaren – werkelijkheid kwijt is.

Bij een psychose kunnen de volgende symptomen voorkomen:

Wanen: het koesteren van denkbeelden die niet overeenkomen met algemeen geaccepteerde opvattingen en/of ideeën waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren. Vaak, maar niet altijd, is er ook sprake van paranoia: achtervolgingswaan, zich inbeelden dat er overal camera’s of microfoons verstopt zitten, dat er complotten zijn of dat de persoon in kwestie gezocht wordt door de politie of internationale veiligheidsdiensten.

Hallucinaties: het waarnemen van zaken die er niet zijn (zoals stemmen in het hoofd, beelden, geuren, of zelfs aanrakingen).

Verward denken: over en weer begrijpen psychotici en hun omgeving elkaar niet doordat het denkproces veranderd is door de psychose (chaotisch, te langzaam, te snel). Het gedrag van de patiënt is door zijn omgeving vaak niet meer te plaatsen (en vice versa).

Doelstelling

Het leggen van een verbinding tussen mensen met een stoornis (psychiatrische aandoening) en de wereld waarin we leven. Samen leren de regie over het leven te nemen. Ontmoeting, gezelligheid en informatie.

Doelgroep

Jongeren met een psychose. (Het maakt niet uit welke diagnose je hebt, of dat je daarnaast licht verstandelijk beperkt bent).

Werkwijze

Het Inloopcafé De Verbinding wordt gerund door een vaste groep medewerkers, en is opgericht door mensen met een psychiatrische diagnose.

De Verbinding werkt samen met alle GGZ-instanties, instellingen voor begeleid wonen en (ambulante) psychiatrische ondersteuning. Ze zijn onafhankelijk, werken niet vanuit een instelling en er is dus geen indicatie nodig om deel te nemen aan de activiteiten.

Activiteiten

Inloopcafé De Verbinding. Elke dinsdag tussen 11-15u in café De Klinker, Van Broeckhuijsenstraat 46, Nijmegen. Een ontmoetingsplek voor mensen met en zonder diagnose. Een lunch met hulpverleners, buurtgenoten, familieleden en geïnteresseerden.

Workshop ‘Het roer Om’. Elke dinsdag tussen 14-16u. Een ervaringsdeskundige psychotherapeute geeft aan groepen van 6 personen inzicht in gedrag, voortkomend uit de stoornis, dat maakt dat je steeds meer de stoornis lijkt te worden. Hoe kun je dat veranderen en weer ten volle in het leven staan? De stoornis blijft, maar je kunt er prima mee leven.

Werkgebied

Nijmegen en omgeving

Contact

Owen Roga en Doetie Bakker, tel: 06 1789 7313

nijmegeninloopcafe@gmail.com

Meer weten?

www.grotebroek.nl

Een psychose is een psychiatrisch syndroom waarbij de patiënt het normale contact met de – door zijn omgeving ervaren – werkelijkheid kwijt is.

Bij een psychose kunnen de volgende symptomen voorkomen:

Wanen: het koesteren van denkbeelden die niet overeenkomen met algemeen geaccepteerde opvattingen en/of ideeën waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren. Vaak, maar niet altijd, is er ook sprake van paranoia: achtervolgingswaan, zich inbeelden dat er overal camera’s of microfoons verstopt zitten, dat er complotten zijn of dat de persoon in kwestie gezocht wordt door de politie of internationale veiligheidsdiensten.

Hallucinaties:het waarnemen van zaken die er niet zijn (zoals stemmen in het hoofd, beelden, geuren, of zelfs aanrakingen).

Verward denken: over en weer begrijpen psychotici en hun omgeving elkaar niet doordat het denkproces veranderd is door de psychose (chaotisch, te langzaam, te snel). Het gedrag van de patiënt is door zijn omgeving vaak niet meer te plaatsen (en vice versa).

Schizofrenie is een psychische aandoening, vooral gekenmerkt door periodes waarin het contact met de werkelijkheid is verstoord (psychoses). We spreken van psychotische symptomen wanneer er wanen en hallucinaties zijn. Bij wanen is het denken gestoord, waarbij de getroffene de werkelijkheid anders gaat interpreteren dan ze is. De meest voorkomende wanen zijn de paranoïde wanen en de grootheidswanen. Bij hallucinaties is de waarneming verstoord: men ziet, hoort, voelt, ruikt of smaakt dingen die er niet zijn. De psychoses worden meetal afgewisseld met een verlies aan emotie en motivatie; chaotisch gedrag en bizarre communicatie komen eveneens voor. Indien minstens twee van deze symptomen een tijd lang (minstens zes maanden) aanhouden, spreekt men van schizofrenie. Hoewel de oorzaak niet volledig gekend is, is wel aangetoond dat biologische factoren en ‘kwetsbaarheid’ een rol spelen. De ernst en de aard van de symptomen kunnen aanzienlijk variëren van patiënt tot patiënt, maar hebben bijna altijd een impact op arbeid en relaties. Antipsychotica kunnen de ziekte niet genezen maar wel helpen controleren. Om terugval te voorkomen moet men regelmatig, soms levenslang, medicatie nemen. Gemiddeld 1 % van de bevolking wereldwijd lijdt aan schizofrenie.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief – indien van toepassing – het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met psychose of schizofrenie.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Deelnemen aan nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Binnenkort wordt er in Nijmegen bij Ixta Noa een zelfhulpgroep gestart. Hier kun je ervaringen uitwisselen, doelen maken en praktijksituaties bespreken waar je dagelijks mee te maken hebt. Ook wordt er gewerkt met thema’s, zoals omgaan met terugval, negatieve gedachten en relaties.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 – 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

Veel mensen denken bij stemmen horen aan schizofrenie en psychose. Toch hoort zo’n 15% van de geestelijk gezonde mensen wel eens een stem.

Stemmen horen is dus niet per definitie een symptoom van schizofrenie, maar een bijzondere ervaring waar je mee om kunt leren gaan. Voor mensen die last hebben van stemmen, is het leren omgaan met stemmen een belangrijke stap in hun herstel.

Doelstelling en doelgroep

Het Steunpunt Stemmen Horen heeft zich als doel gesteld cliënten, begeleiders en naasten te informeren over en te ondersteunen bij het (leren omgaan met) horen van stemmen.

Activiteiten 

Het Steunpunt Stemmen Horen biedt een infotheek, open spreekuur, website, workshops, cursussen en stemmengroepen. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Contact

Het Steunpunt Stemmen Horen is gehuisvest bij het RIBW Nijmegen & Rivierenland.

Het steunpunt wordt geleid door de ervaringsdeskundige en psycholoog Robin Timmers.

Bel met 06 22 76 82 71 en vraag naar het Steunpunt Stemmen Horen.

Meer weten?

RIBW – Stemmen horen

5% van de volwassen bevolking vanaf de adolescentie zou een bipolaire stoornis vertonen, de nieuwe term voor wat men ook manisch-depressieve stoornis noemt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Bipolair I waarbij de personen hetzij episodes van zeer ernstige depressie en van echte manie doormaken, hetzij alleen maar manische fasen.

Bipolair II noemt men mensen die weliswaar fasen van majeure depressie vertonen, maar nooit echt manisch worden; ze kennen alleen episodes van wat men hypomanie noemt, ze komen boven het normale stemmingsniveau uit maar zijn minder ontregeld dan bij de echte manie. De oorzaken van manische depressie zijn van biologische, genetische of psychosociale aard. Het leven van manisch-depressieve personen en dat van hun omgeving is moeilijk. Relaties, werk en beroep zijn vaak aangetast door de voortdurende wisselingen in stemming en activiteit. De stoornis gaat niet gewoon over, maar ze is wel goed te behandelen. Bij zware depressie en ernstige manie dringt opname zich op, voor het overige bestaat de behandeling uit aangepaste medicatie, psychotherapie of een combinatie van beiden.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief – indien van toepassing – het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met wisselende stemmingen.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.
Deelnemen aan nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Om de vrijdag is er een ‘stemmingsgroep’ bij Ixta Noa voor mensen die last hebben van wisselende stemmingen. Er wordt dan besproken hoe je hier mee om kunt gaan, en er wordt gewerkt met diverse thema’s.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 – 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

Verslaving

Alcohol is, in onze samenleving althans, het prototype van de maatschappelijk aanvaarde drugs. Het gebruik van alcohol kan in bepaalde omstandigheden een bijdrage leveren tot het bevorderen van de kwaliteit van leven, terwijl het in andere omstandigheden lichte tot zeer ernstige risico’s kan inhouden.

Alcoholproblemen ontstaan op vrij ingewikkelde wijze. Belangrijk is dat verschillende factoren gelijktijdig van invloed zijn. Nog meer dan dat reeds het geval is bij alcoholgebruik moet men bij alcoholproblemen rekening houden met de drie M’s: het middel alcohol, de mens die alcohol gebruikt en het milieu waarin het gebruik zich voordoet.

Contact

Tolhuis 1258, 6537LT Nijmegen, tel.: 06-24689943

Bij een gokverslaving kunnen mensen niet meer ophouden met gokken, zelfs niet als ze verliezen. Voor een gokker is geld zowel de oorzaak als de oplossing van zijn probleem.

Een echte gokker kan ook geen winst behouden. Een gokker zet zijn winst onmiddellijk terug in. De schuldenlast die mensen hierdoor krijgen is vaak enorm en drukt zwaar op het familiale leven. Men kan ook betrokken raken bij dubieuze praktijken, zoals de ‘piramidenetwerken’, waarbij een onrealistische winst wordt voorgespiegeld die achteraf steeds bedrog blijkt te zijn.

Doelgroep
Mensen met een gokverslaving

Meer weten?
www.agog.nl

Verslaving aan diverse middelen: alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks en gokken.

Korte omschrijving
De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie- of onthoudingsverschijnselen op die van hevige aard kunnen zijn, onder andere zweten, bloeddrukdaling, bewusteloosheid, angst, hevig beven, prikkelbaarheid, doelloos rondlopen, delirium tremens (waanbeelden bij alcoholmisbruik). Bij verslaafden treedt eveneens tolerantie voor het product op. Dit wil zeggen dat er steeds grotere hoeveelheden nodig zijn om hetzelfde effect te verkrijgen.

Doelstelling
Het is moeilijk uit de cirkel van de verslaving te komen. Zelfhulp is een belangrijk onderdeel van herstel. In een zelfhulpgroep ervaar je als (ex)verslaafde en als naaste dat je niet alleen met je probleem staat, dat je je niet hoeft te schamen, ook niet voor het gedrag van een ander. Je kunt er ontdekken wat er goed en minder goed gaat, en je kunt samen met je groepsgenoten oplossingen vinden voor problemen. De zelfhulpgroepen en hun leden kunnen je motiveren door hun eigen ervaringen met duurzame onthouding, en vormen gezamenlijk een gemeenschap van lotgenoten die elkaar steunt om de weg uit de verslaving samen te bewandelen en elkaar uit te dagen persoonlijke groei door te maken.

Doelgroep
Mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen, en hun naasten.

Werkwijze
In de zelfhulpgroepen spreekt men open en vrij over zichzelf, zijn/haar successen en vreugdes, maar ook over zorgen, behoeften, problemen en ervaringen. Je luistert ook naar hoe de ander van zijn/haar verslaving af is gekomen. De vertrouwelijkheid van de groep is daarvoor natuurlijk een belangrijke voorwaarde.

De InTact Zelfhulpgroepen werken volgens het model van ‘het open gesprek’. Dat betekent dat datgene wat de deelnemer inbrengt in de groep besproken en bediscussieerd mag worden. De groepen werken wel volgens een vastgesteld stramien:

1. Openingsronde, waarin alle deelnemers kort verslag doen van hoe het hen vergaan is in de week voorafgaande aan de groepsbijeenkomst. Tevens hebben nieuwe groepsdeelnemers de gelegenheid zich voor te stellen.

2. Verzamelen en vaststellen van thema’s voor de groepsavond

3. Het bespreken van de vastgestelde thema’s

4. Afsluiten van de groepsavond door even bij elke deelnemer na te vragen hoe de avond voor haar/hem was.

Activiteiten
De Zelfhulpgroepen organiseren ook diverse activiteiten, zie daarvoor de website.

Werkgebied
Verschillende plaatsen in Gelderland, (nog) niet in Nijmegen; Zutphen is de dichtstbijzijnde plaats. Heb je belangstelling om een InTact lotgenotengroep te starten, mail dan naar info@intactzelfhulp.nl.

Contact
InTact zelfhulpgroepen voor verslaafden en hun naasten werken nauw samen met Tactus Verslavingszorg. Voor meer informatie belt u 0570-50 01 32, u kunt ook mailen naar info@intactzelfhulp.nl

Meer weten?
www.intactzelfhulp.nl en www.tactus.nl

Relatie en seksualiteit

De bi+ gespreksgroep is voor iedereen die op meer dan één gender valt en daarover wil uitwisselen met gelijkgestemden.

Meer informatie is te vinden op https://www.mede-mens.com/bi-gespreksgroep.html

Mochten er nog vragen over zijn, voel je welkom om contact op te nemen.

Incest duidt op seksueel verkeer tussen bloedverwanten binnen een gezin of in een breder familieverband.

Onder incest verstaat men dat een familielid op grond van leeftijd, geslacht, spierkracht een overwicht bezit op een kind of een jongere en het seksueel misbruikt. Deze misbruiken kunnen gaan van lastig vallen met ongewenste intimiteiten tot mishandeling en verkrachting. Het kind wordt zodanig geïntimideerd dat het er niet durft over te praten. Het basisvertrouwen is geschaad en het zelfvertrouwen ontnomen. Dit zijn erg traumatiserende ervaringen met gevolgen die lang doorwerken.

Seksueel misbruik en verkrachting, al dan niet door onbekenden, kan ook op volwassen leeftijd als erg traumatisch ervaren worden.

Contact

Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel Misbruik:

https://www.menaswell.nl

Incest duidt op seksueel verkeer tussen bloedverwanten binnen een gezin of in een breder familieverband.

Onder incest verstaat men dat een familielid op grond van leeftijd, geslacht, spierkracht een overwicht bezit op een kind of een jongere en het seksueel misbruikt. Deze misbruiken kunnen gaan van lastig vallen met ongewenste intimiteiten tot mishandeling en verkrachting. Het kind wordt zodanig geïntimideerd dat het er niet durft over te praten. Het basisvertrouwen is geschaad en het zelfvertrouwen ontnomen. Dit zijn erg traumatiserende ervaringen met gevolgen die lang doorwerken.

Seksueel misbruik en verkrachting, al dan niet door onbekenden, kan ook op volwassen leeftijd als erg traumatisch ervaren worden.

Doelstelling

Het bieden van een veilige omgeving waarin ieders verhaal aan de orde kan komen. Het seksueel misbruik bespreekbaar maken, een plaats geven in het leven. Bij elkaar erkenning en herkenning vinden en elkaar steunen.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik als kind of jongere, en hun omgeving.

Werkgebied

Gelderland en Overijssel

Meer weten?

Kindermisbruik (Nederlands Jeugdinstituut)

Centrum seksueel misbruik

De Robin Norwood zelfhulpgroep of kortweg ‘Norwoodgroep’ ontleent haar naam aan Robin Norwood, psycho-therapeute en schrijfster van boeken over wat zij ‘relatieverslaving’ noemt.

In haar werk als therapeute deed Robin Norwood verrassende ontdekkingen over de problemen waar veel vrouwen mee kampen in hun relaties. Haar bevindingen hierover heeft zij zeer helder uiteengezet in haar boek ‘Als hij maar gelukkig is – Vrouwen die te veel in de liefde investeren’ (oorspronkelijke titel ‘Women who love too much’). Zij doet dit aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk. Ze laat zien hoe het komt dat zoveel vrouwen die opgegroeid zijn onder bepaalde omstandigheden steeds weer terecht komen in situaties en relaties waarin ze zich niet gelukkig voelen. Daarbij legt ze uit waarom het zo moeilijk is om dit mechanisme in je eentje te doorbreken. Ze geeft een opsomming van de stappen die de vrouwen hebben gedaan die deze problemen overwonnen hebben. Deelname aan een zelfhulpgroep van lotgenoten die elkaar begrijpen is daar één van.

Een Norwoodgroep biedt hulp aan vrouwen die op mannen vallen die emotioneel beschadigd zijn en niet in staat zijn tot het aangaan van oprechte intimiteit. De vrouw voelt de onbedwingbare behoefte om voor hem te zorgen en hem liefde te geven zodanig dat hij zal veranderen en haar uit dankbaarheid daarvoor al die liefdevolle aandacht, begrip en erkenning zal geven die ze in het verleden zo gemist heeft. En als dat niet gebeurt – maar ze in plaats daarvan liefdeloos, respectloos en onverschillig of zelfs gewelddadig behandeld wordt – is ze niet in staat deze relatie los te laten, maar heeft ze des te meer behoefte aan (het contact met) hem.

De vrouw is opgegroeid in een gezin waarin misschien sprake was van drankmisbruik, emotioneel-, verbaal-, of fysiek geweld, seksueel misbruik, of andere problemen; in elk geval problemen die wel veel emotionele pijn veroorzaakten maar waar niet op een eerlijke, openhartige en doeltreffende manier over gepraat werd. Zo leerde ze al vroeg situaties en haar eigen gevoelens te ontkennen en net te doen alsof ze er niet zijn. Daardoor mist ze in het volwassen leven het vermogen om, in contact met haar gevoel en haar innerlijke stem, die gevoelens te gebruiken als leidraad om keuzes te maken in het leven en zichzelf te beschermen tegen nieuwe problemen.

Werkwijze

EenNorwoodgroep is een anonieme (alleen voornaam of andere zelfbedachte naam) zelfhulpgroep van lotgenoten waarin vrouwen met onderlinge steun en herkenning in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken, aan de hand van een Twaalf Stappen programma (een aangepaste versie van de Twaalf Stappen van de AA). Er worden teksten gelezen en ervaringen uitgewisseld aan de hand van thema’s die in onderling overleg gekozen worden. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur (‘de agenda’) met duidelijk omschreven richtlijnen en regels.

Er is geen begeleiding van een ‘deskundige’. Er wordt met elkaar gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De ‘deskundigheid’ is de gezamenlijke ervaring van de deelneemsters (lotgenoten) zelf.

Buiten de groep wordt niet gesproken over de dingen die men in de groep gehoord heeft. Als men iemand van de groep elders tegenkomt laat men niet merken waar je elkaar van kent, tenzij je daar beiden geen bezwaar tegen hebt.

Er zijn in Nederland ook Norwoodgroepen die hier op bepaalde punten van verschillen. Zo zijn er ook Norwoodgroepen die zijn opgezet door, en werken onder de vaste leiding van een beroepskracht, een ‘deskundige’. En er zijn ook groepen met de opzet van een cursus met een bepaald aantal bijeenkomsten, dus een cursus met een begin en een eind.

Er is ook een online Norwoodgroep.

Meer weten?

Robin Norwood zelfhulpgroepen (norwoodgroep.nl)

Familie groepen

Alcohol is, in onze samenleving althans, het prototype van de maatschappelijk aanvaarde drugs. Het gebruik van alcohol kan in bepaalde omstandigheden een bijdrage leveren tot het bevorderen van de kwaliteit van leven, terwijl het in andere omstandigheden lichte tot zeer ernstige risico’s kan inhouden.

Alcoholproblemen ontstaan op vrij ingewikkelde wijze. Belangrijk is dat verschillende factoren gelijktijdig van invloed zijn. Nog meer dan dat reeds het geval is bij alcoholgebruik moet men bij alcoholproblemen rekening houden met de drie M’s: het middel alcohol, de mens die alcohol gebruikt en het milieu waarin het gebruik zich voordoet.

Doelgroep

Familie en partners van alcoholisten

Meer info

Home – AA nederland (aa-nederland.nl)

Komt nog …

Onder drugsverslaving verstaat men de totale psychische en/of lichamelijke afhankelijkheid van illegale genotmiddelen zoals cocaïne, LSD, heroïne.

Wat meestal begon als een experiment, mondt uit in een situatie waarin alles in het teken van de drugs staat: het vaak op illegale wijze zoeken naar voldoende geldmiddelen, de aanschaf van het product, het kortstondige genot… Deze vicieuze cirkel kan slechts zeer moeilijk worden doorbroken omwille van extreme ontwenningsverschijnselen en de marginaliteit waarin de gebruikers zich bevinden.

Doelstelling

De weerbaarheid van ouders verhogen in het kader van problemen die drugsgebruik van hun kinderen met zich meebrengt.

Doelgroep

Ouders van verslaafde kinderen.

Contact

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden – Digitale Sociale Kaart Nederland (disk-veteranen.nl)

Doelgroep

Ouders van kinderen met een groeistoornis.

Werkwijze

Twee maal per jaar een bijeenkomst. Ouders kunnen hierdoor met elkaar zijn en ervaringen doorpraten. Bijvoorbeeld over de geboorte van hun kind dat een groeistoornis blijkt te hebben en de werking die dat kan hebben op het gezin en de opvoeding.
Ook kunnen zij praktische tips uitwisselen op het terrein van school, vervoer, aanpassingen en vergoedingen. Ook zijn tijdens deze bijeenkomsten lezingen en discussies over medische en sociale aspecten van school, vervoer en aanpassingen.

Contact

BelangenVereniging van Kleine Mensen, met regiocontactpersonen

www.bvkm.nl

Komt nog …

Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk normaal functioneerde.

Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose (cerebrovasculair accident of CVA) of een herseninfectie (encefalitis). Dit letsel veroorzaakt psycho-organische stoornissen zoals geheugenproblemen, concentratievermindering, traagheid in denken en handelen, problemen met plannen, spraakstoornissen, taalproblemen, storing in de grove en fijne motoriek, sociale onaangepastheid, veranderingen in persoonlijkheid, depressie, angst voor nieuwe situaties, stressgevoeligheid, verstoorde gezinsrelaties, financiële problemen, werkonbekwaamheid, vermoeidheid, hoofdpijn, gezichts- en evenwichtsstoornisen.

Doelgroep

Partners en familieleden van mensen met NietAangeborenHersenletsel (NAH)

Bijeenkomsten

MEE Gelderse Poort organiseert praatgroepen voor partners en familieleden van mensen met NAH. Onderwerpen zijn: de reacties van de omgeving, onredelijkheid, schuldgevoel, acceptatie en toekomstperspectief.

Contact

MEE Gelderse Poort, Regiokantoor: De Ruyterstraat 242, 6512 GG Nijmegen, tel.: 088-6330000, infonijmegen@meegeldersepoort.nl

Meer weten?

www.meegeldersepoort.nl

Stotteren begint vaak tussen het tweede en zesde levensjaar, op het ogenblik dat het kind langere en moeilijkere zinnen gaat vormen. Het kind herhaalt lettergrepen of woorden, het houdt klanken lang aan of het kan soms niet zeggen wat het eigenlijk wil zeggen.

Het kind is dan vaak nog niet in staat om zijn gedachten om te zetten in woorden en goede zinnen. Als het kind gehaast is of te gespannen iets wil vertellen, struikelt het over zijn woorden. Meestal verdwijnen deze onregelmatigheden als het beter de taal gaat beheersen. Het is echter mogelijk dat de onregelmatigheden in het spreken wel duiden op een beginnend stotteren. Het stotterachtig spreken kan een signaal zijn dat ergens in het leven van het kind de druk te hoog is. De stotteraar reageert hierop vaak met een breed gamma van gedragingen om deze onaangename ervaringen te vermijden. Bovendien leiden deze stottergedragingen tot het ontstaan van negatieve gedachten en gevoelens (bijvoorbeeld angst en schaamte) en eventueel tot sociaal isolement. Vroegtijdig hulp inroepen is dus van belang omdat het niet-vloeiend spreken dan nog geen ingesleten gewoonte is geworden.

Doelstelling

Stottervereniging Demosthenes steunt ouders, verzorgers en andere naaste verwanten van mensen die stotteren in het oplossen van problemen die samenhangen met het stotteren of niet vloeiend spreken van hun naaste verwanten onder andere door het bieden van mogelijkheden tot onderlinge kontakten.

Doelgroep

Ouders, verzorgers en andere naaste verwanten van mensen die stotteren.

Meer weten?

www.demosthenes.nl

GGMD voor doven en slechthorenden (Nijmegen) is er voor mensen met een auditieve beperking.

Het streeft ernaar mensen met een gehoorprobleem via diverse activiteiten met elkaar in contact brengen.

Doelstelling

Het verlagen van de drempel tussen de dove en horende samenleving door middel van het creëren van een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

Contact

GGMD voor doven en slechthorenden (Nijmegen)

Overige groepen

Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, visuele en/of auditieve beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel en psychische problematiek.

Werkwijze

MEE Gelderse Poort biedt onafhankelijke individuele dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een beperking. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning.

MEE ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen, op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. MEE staat naast de cliënt, helpt de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van iemands netwerk te benutten. Kennis en ervaring zet MEE in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

De ondersteuning van MEE is in principe kortdurend. De inzet is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelf weer verder kunnen en de regie over hun eigen leven kunnen nemen. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. De ondersteuning is gratis

Bijeenkomsten

Naast informatie, advies en individuele begeleiding die MEE Gelderse Poort u kan geven, organiseren ze ook verschillende cursussen. U ontmoet dan mensen in vergelijkbare situaties met vergelijkbare vragen. Ook kunt u ervaringen en tips uitwisselen en uw gedachten en gevoelens met anderen delen. U leert, luistert, praat en denkt mee in een ontspannen sfeer.

Voorbeelden van groepen en cursussen: een groep van broertjes en zusjes van kinderen met een beperking; vriendengroepen en partnergroepen voor mensen met autisme; lotgenotencontact voor partners/verwanten van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel; weerbaarheidstrainingen voor vrouwen en mannen; sociale vaardigheidstraining en verschillende gespreksgroepen van ouders.

Voor meer inhoudelijke en organisatorische informatie zie de website van MEE Geldersepoort. Deelname is gratis.

Werkgebied

De gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen

Contact

MEE Gelderse Poort, Kantoor Nijmegen/bezoekadres: De Ruyterstraat 242, 6512 GG Nijmegen (open inloop 9-12.30u). Tel.: 088-6330000. E: info@meegeldersepoort.nl

Meer weten?

www.meegeldersepoort.nl

Doelgroep

Mensen uit en in de psychiatrie

Werkwijze

De Kentering maakt deel uit van het ZelfRegieCentrum Nijmegen. Het is een onafhankelijke organisatie voor mensen die te maken hebben met de psychiatrie of aanverwante zorg. Hierbij maakt het niet uit of je cliënt bent of betrokkene.

De Kentering geeft informatie, biedt individuele ondersteuning en werkt aan collectieve belangenbehartiging. Ervaringsdeskundigen werken samen met professionals. Mensen kunnen terecht voor vragen over dagbesteding, werk, het vinden van de juiste hulp etc.

De Kentering is grotendeels cliëntgestuurd. Dat wil zeggen dat De Kentering gerund wordt door mensen die zelf ervaring hebben in de geestelijke gezondheidszorg als cliënt. Zij weten als geen ander hoe het is om met een psychiatrische achtergrond te leven.

Werkgebied

Nijmegen en omstreken

Contact

De Kentering, Limoslaan 10, 6523 RZ Nijmegen. Tel.: 024-3249975, tussen 10-16u. ondersteuning@dekentering.info

Meer weten

www.dekentering.info

Groepswerk: in een groep sta je nooit alleen!

Contact met lotgenoten

Het kan iedereen overkomen: je loopt vast of je zit niet lekker in je vel. Dat kan allerlei oorzaken hebben: geldzorgen, problemen op school, relatieperikelen, een scheiding, gebrek aan zelfvertrouwen, mantelzorgtaken, een burenruzie, opvoedingsproblemen of opgroeien in een lastige situatie. Soms kom je er zelf niet uit. Als je erover kunt praten met anderen die in dezelfde situatie zitten kan dat helpend zijn. Sterker sociaal werk heeft diverse ‘lotgenotengroepen’.
Een groep geeft je herkenning en erkenning. Het is vaak gezellig en je leert mensen kennen die jou begrijpen. En het fijne is: in een groep sta je nooit alleen!

GROEPEN VOOR KINDEREN

• Sterker Staan
Sterker staan is een training voor kinderen van 8-12 jaar die hun zelfvertrouwen, assertiviteit en sociale vaardigheden willen versterken.

• Sterker dan je Bibbers  
Een doe- en praatgroep voor het versterken van het zelfvertrouwen en het verminderen van faalangst voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar.

• Kinderen van gescheiden ouders 7-9 jaar en 10-12 jaar
Een doe- en praatgroep voor kinderen waarvan de ouders uit elkaar zijn.

• Jongeren van gescheiden ouders 12-15 jaar en 15-17 jaar
Een doe- en praatgroep voor jongeren waarvan de ouders uit elkaar zijn.

• Brussengroep 
Een doe- en praatgroep voor kinderen met een broer(tje) of zus(je) met een beperking.

• Girlpower
Leer- en ervaargroep voor meiden tussen 9 en 15 jaar om de sfeer in de klas positief te beïnvloeden. De meiden leren op een positieve en speelse manier over hun gedrag en rol in de groep. Girlpower is geen individueel aanbod, maar kan door school ingekocht worden.

• Groep Zelfvertrouwen 7-9 jaar
Training voor meer zelfvertrouwen. Deze groep is bedoeld voor kinderen van 7, 8 of 9 jaar die weinig zelfvertrouwen hebben of onzeker zijn.

GROEPEN VOOR VOLWASSENEN

• Stap Vooruit  
Een effectieve training voor het vergroten van je weerbaarheid, zelfvertrouwen, assertiviteit, bewustwording en probleemoplossende vaardigheden.

• Beter omgaan met pubers   
Een gespreksgroep voor ouders met pubers.

• Verschillende gespreksgroepen over rouw
Gespreksgroepen over verlies van je partner, een dierbare of een kind.

• Korte metten met geweld  
Een gespreksgroep voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

• Uit elkaar en dan?    
Themabijeenkomsten over echtscheiding, voor ouders die uit elkaar gaan of zijn gegaan.
Hier kunnen ouders onafhankelijk van elkaar aan deelnemen,
om – onder begeleiding van een medewerker van Sterker – hun vragen en ervaringen te delen met anderen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als uit elkaar gaan zonder ruzie, ouderschapsreorganisatie of veranderingen in je leven.

Praktische informatie
Deelname aan de groepen is gratis. De gespreksgroepen worden georganiseerd op verschillende locaties in Nijmegen. Deelnemers uit andere gemeenten in de regio waar Sterker actief is, kunnen zich ook aanmelden.

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact op met Sterker sociaal werk
telefoon 088 – 00 11 333
e-mail     info@sterker.nl

In een zelfhulpgroep neemt u samen met anderen cursusmateriaal door. Hierdoor kunnen mensen meer inzicht krijgen in klachten of problemen.

Doordat mensen sterker in hun schoenen komen te staan, kunnen zij anders met problemen omgaan en wordt de kans op terugval kleiner.

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact is gericht op het samenzijn van mensen die zich in eenzelfde moeilijke situatie bevinden en elkaar door ontmoeting kunnen ondersteunen. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden. Het uitwisselen van ervaringen draagt bij aan het accepteren van de situatie of problemen. Herkenning, erkenning en begrip staan centraal in lotgenotencontact.

Doelgroep

Jeugdigen, volwassenen en ouderen – en hun familieleden –  met psychische en psychiatrische problemen, die gezamenlijk aan hun klachten of problemen willen werken. Eigen kracht is hierbij het uitgangspunt.

Bijeenkomsten

Op de Tarweweg 2 en 6, 6534 AM Nijmegen; op de Nijmeegsebaan 61, 6525DX Nijmegen of op een andere locatie.

Werkgebied

Nijmegen en omgeving.

Contact

Pro Persona, tel. 024 – 383 77 77 (Tarweweg, Nijmegen), of 024 – 328 34 56 (Nijmeegsebaan, Nijmegen)

Meer weten?

www.propersona.nl

Mensen, met een (lichte) beperking, die graag willen sporten en niet (meer) kunnen deelnemen aan het reguliere sportcircuit.

Activiteiten

Stichting Koprol organiseert bijvoorbeeld sport- en spel voor mensen met COPD, Parkinson of een hartaandoening, rolstoelbasketbal, en zwemmen voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een handicap.

Alle activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten en bewegingsagogen, en zijn afgestemd op de mogelijkheden, wensen en belastbaarheid van de sporters. Naast de diverse sportactiviteiten biedt Stichting Koprol voor de sporters die dat nodig hebben tevens sociaal maatschappelijke ondersteuning.

Contact

Tel.: 024-3442111 of info@stichtingkoprol.nl

Meer weten?

www.stichtingkoprol.nl

Het Trimbos-instituut is een landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Hun verworven kennis passen ze toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet. Het instituut is op alle terreinen en in de hele zorgketen actief. Van monitoring, preventie, behandeling en reïntegratie tot kwaliteit en organisatie van de zorg. Ook internationaal zijn zij betrokken bij verschillende activiteiten en projecten.

Contact

Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht, Tel 030-2971100

Meer weten? 

www.trimbos.nl

Meer weten? Heb je vragen of hulp nodig?