Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Wmo en Jeugdzorg gaan op de schop

De gemeente Nijmegen gaat de Wmo en Jeugdzorg anders organiseren. Aanleiding zijn de lange wachttijden voor inwoners en de financiële tekorten. Wat verandert er en wanneer?

Nu wordt er voor volwassenen nog gewerkt met sociale wijkteams. Deze worden op zijn vroegst medio 2021 vervangen door zogeheten brede basisteams. In zo’n breed basisteam zitten de leden van het sociaal wijkteam plus mensen die nu nog werkzaam zijn voor een zorgaanbieder, zoals het RIBW, Pluryn of Driestroom. Doel is dat het breed basisteam 80 procent van alle mensen die zich melden direct kan helpen. De overige 20 procent wordt doorverwezen naar aanbieders van specialistische begeleiding.

Beschikkingsvrij werken

Nu zijn de sociale wijkteams vooral druk met het vaststellen waar iemand recht op heeft. Dat wordt dan vastgelegd in een beschikking (een besluit). De brede basisteams gaan beschikkingsvrij werken. Dat wil zeggen dat zij eerst samen met de inwoner een plan van aanpak opstellen (gebaseerd op onderzoek) en vervolgens direct ondersteuning gaan bieden. Er wordt geen beschikking meer afgegeven, wat tijd bespaart. De gemeente verwacht dat deze werkwijze ook 15 procent op de kosten zal besparen.

Rechtsbescherming

Maar wat als je het niet eens bent met het voorstel van de medewerker van het breed basisteam? Je bent bijvoorbeeld niet tevreden over het aantal uren begeleiding. Dan kun je dat laten weten wanneer je het onderzoeksverslag krijgt. De medewerker van het breed basisteam moet erop wijzen, dat je nu alsnog een maatwerkvoorziening kunt aanvragen. Daar moet altijd een beschikking op komen. Met zo’n beschikking kun je in bezwaar gaan bij de gemeente en eventueel in beroep bij de rechter. Verder komt er een klachtenregeling en zal er ook een ombudsfunctie worden ingesteld.

Keuzevrijheid

Op het moment dat de brede basisteams van start gaan, ga je niet automatisch over op een nieuwe begeleider. Als je een goede relatie hebt met je vaste begeleider, dan mag je die houden.

Als je nog geen begeleider had, dan kun je kijken of je een klik hebt met de begeleider die je wordt toegewezen. Als dat niet zo is, dan kun je vragen om een andere begeleider.

Wanneer je een doorverwijzing krijgt voor specialistische begeleiding, kun je ook een voorkeur voor een zorgaanbieder uitspreken. Natuurlijk kun je dan ook kiezen voor een persoonsgebonden budget.

Twee uitvoeringsorganisaties

Er komen straks twee uitvoeringsorganisatie, één voor jeugd en één voor Wmo volwassenen. Alle medewerkers van de brede basisteams komen bij deze organisaties in dienst. Voor jeugd staat al vast dat er een aanbesteding wordt uitgeschreven om die ene organisatie te werven. Voor Wmo volwassenen is dit nog niet zeker.

Belangenbehartiging

We hebben vanuit het Zelfregiecentrum vooral ingezet op rechtsbescherming, onafhankelijke cliëntondersteuning, keuzevrijheid, meer kwalitatief onderzoek en een goede informatievoorziening. Dat hebben we in samenwerking met Adviescommissie JMG gedaan. We hebben er ook gezamenlijk voor gepleit meer tijd te nemen om de zogeheten ‘stelselherziening’ vorm te geven. Dat heeft mede tot uitstel van de plannen voor de Wmo volwassenen geleid. De stelselherziening van Jeugd zal eerder ingaan, op zijn vroegst per 1 januari 2021.