Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

WMO-denktank: praat en denk je met ons mee?

De Werkgroep Onderling Sterk Nijmegen is actief voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Wij komen op voor hun belangen en samen praten we en denken we over een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij vinden het VN-verdrag Handicap hierbij belangrijk.

Onderwerpen die aan bod komen:
– Meedoen aan sport en vrije tijd
– Vrienden maken
– Zorg en begeleiding
– Regelingen van de gemeente

Waarom is het leuk bij ons?
– Jouw mening doet ertoe
– Het is een leuke, leerzame ervaring
– Je kunt je eigen mening geven of dat leren
– Samenwerken met anderen is belangrijk
– Je kan meedoen aan leuke activiteiten in het Zelfregiecentrum Nijmegen

Meer informatie:
Jaheed Andishmand, voorzitter van de werkgroep Onderling Sterk, via 024 – 75 111 20 of j.andishmand@zrcn.nl
Laurian Alferink, coach, via 06 – 28 90 37 74 of l.alferink@zrcn.nl