Wisselende stemmingen

5 % van de volwassen bevolking vanaf de adolescentie zou een bipolaire stoornis vertonen, de nieuwe term voor wat men ook manisch-depressieve stoornis noemt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bipolair I waarbij de personen hetzij episodes van zeer ernstige depressie en van echte manie doormaken, hetzij alleen maar manische fasen. Bipolair II noemt men mensen die weliswaar fasen van majeure depressie vertonen, maar nooit echt manisch worden; ze kennen alleen episodes van wat men hypomanie noemt, ze komen boven het normale stemmingsniveau uit maar zijn minder ontregeld dan bij de echte manie. De oorzaken van manische depressie zijn van biologische, genetische of psychosociale aard. Het leven van manisch-depressieve personen en dat van hun omgeving is moeilijk. Relaties, werk en beroep zijn vaak aangetast door de voortdurende wisselingen in stemming en activiteit. De stoornis gaat niet gewoon over, maar ze is wel goed te behandelen. Bij zware depressie en ernstige manie dringt opname zich op, voor het overige bestaat de behandeling uit aangepaste medicatie, psychotherapie of een combinatie van beiden.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief - indien van toepassing - het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met wisselende stemmingen.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.
Deelnemen aan nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Om de vrijdag is er een ‘stemmingsgroep’ bij Ixta Noa voor mensen die last hebben van wisselende stemmingen. Er wordt dan besproken hoe je hier mee om kunt gaan, en er wordt gewerkt met diverse thema’s.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 - 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

-A A +A