Missie en visie

Missie en visie

Zelfregiecentrum Nijmegen stimuleert mensen met een beperking (in de meest ruime zin) zoveel mogelijk zelf de regie te nemen over hun leven.

Zelfregie is het vermogen om je eigen keuzes te maken en om zelfstandig te beslissen hoe jouw leven er uit ziet. Meer zelfregie leidt tot meer zelfredzaamheid: het vermogen om jezelf te redden. Het leidt ook tot meer samenredzaamheid: het vermogen om je met hulp van anderen te redden.

Dus als je meer zelf de keuzes kunt maken in je leven (zelfregie), dan kun je jezelf ook beter redden (alleen of met hulp van anderen). En als je jezelf beter kunt redden, kun je ook beter deelnemen aan het maatschappelijk leven (participatie).

Het stimuleren van zelfregie doen we vanuit het volgende idee:
Als je iets in je situatie wilt veranderen, dan moet je zelf in beweging komen. Of dat nu gaat over het vervullen van een wens of het oplossen van een probleem.
Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen kun je zelf stappen zetten.
Samen met anderen. Met een steuntje in de rug.

-A A +A