Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Website Meedoen Nijmegen in een nieuw jasje

Wandelen in park met bloesem bomen

We presenteren, met plezier, de website van Meedoen in Nijmegen in een nieuw jasje!

De meest recente edities van Meedoen in Nijmegen in De Brug zijn op de site terug te lezen. Via de site is het mogelijk om kopij en tips aan te leveren aan de redactie, en je treft er ook de deelnemende organisaties die Meedoen in Nijmegen mogelijk maken.

We wensen iedereen veel leesplezier op www.meedoeninnijmegen.nl !