Vrouwen die op verkeerde mannen vallen

De Robin Norwood zelfhulpgroep of kortweg ‘Norwoodgroep’ ontleent haar naam aan Robin Norwood, psycho-therapeute en schrijfster van boeken over wat zij 'relatieverslaving' noemt. In haar werk als therapeute deed Robin Norwood verrassende ontdekkingen over de problemen waar veel vrouwen mee kampen in hun relaties. Haar bevindingen hierover heeft zij zeer helder uiteengezet in haar boek 'Als hij maar gelukkig is - Vrouwen die te veel in de liefde investeren' (oorspronkelijke titel 'Women who love too much'). Zij doet dit aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk. Ze laat zien hoe het komt dat zoveel vrouwen die opgegroeid zijn onder bepaalde omstandigheden steeds weer terecht komen in situaties en relaties waarin ze zich niet gelukkig voelen. Daarbij legt ze uit waarom het zo moeilijk is om dit mechanisme in je eentje te doorbreken. Ze geeft een opsomming van de stappen die de vrouwen hebben gedaan die deze problemen overwonnen hebben. Deelname aan een zelfhulpgroep van lotgenoten die elkaar begrijpen is daar één van.

Een Norwoodgroep biedt hulp aan vrouwen die op mannen vallen die emotioneel beschadigd zijn en niet in staat zijn tot het aangaan van oprechte intimiteit. De vrouw voelt de onbedwingbare behoefte om voor hem te zorgen en hem liefde te geven zodanig dat hij zal veranderen en haar uit dankbaarheid daarvoor al die liefdevolle aandacht, begrip en erkenning zal geven die ze in het verleden zo gemist heeft. En als dat niet gebeurt - maar ze in plaats daarvan liefdeloos, respectloos en onverschillig of zelfs gewelddadig behandeld wordt - is ze niet in staat deze relatie los te laten, maar heeft ze des te meer behoefte aan (het contact met) hem.

De vrouw is opgegroeid in een gezin waarin misschien sprake was van drankmisbruik, emotioneel-, verbaal-, of fysiek geweld, seksueel misbruik, of andere problemen; in elk geval problemen die wel veel emotionele pijn veroorzaakten maar waar niet op een eerlijke, openhartige en doeltreffende manier over gepraat werd. Zo leerde ze al vroeg situaties en haar eigen gevoelens te ontkennen en net te doen alsof ze er niet zijn. Daardoor mist ze in het volwassen leven het vermogen om, in contact met haar gevoel en haar innerlijke stem, die gevoelens te gebruiken als leidraad om keuzes te maken in het leven en zichzelf te beschermen tegen nieuwe problemen.

Werkwijze

EenNorwoodgroep is een anonieme (alleen voornaam of andere zelfbedachte naam) zelfhulpgroep van lotgenoten waarin vrouwen met onderlinge steun en herkenning in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken, aan de hand van een Twaalf Stappen programma (een aangepaste versie van de Twaalf Stappen van de AA). Er worden teksten gelezen en ervaringen uitgewisseld aan de hand van thema's die in onderling overleg gekozen worden. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur (‘de agenda’) met duidelijk omschreven richtlijnen en regels.

Er is geen begeleiding van een 'deskundige'. Er wordt met elkaar gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. De ‘deskundigheid’ is de gezamenlijke ervaring van de deelneemsters (lotgenoten) zelf.

Buiten de groep wordt niet gesproken over de dingen die men in de groep gehoord heeft. Als men iemand van de groep elders tegenkomt laat men niet merken waar je elkaar van kent, tenzij je daar beiden geen bezwaar tegen hebt.

Er zijn in Nederland ook Norwoodgroepen die hier op bepaalde punten van verschillen. Zo zijn er ook Norwoodgroepen die zijn opgezet door, en werken onder de vaste leiding van een beroepskracht, een ‘deskundige’. En er zijn ook groepen met de opzet van een cursus met een bepaald aantal bijeenkomsten, dus een cursus met een begin en een eind.

Er is ook een online Norwoodgroep.

Bijeenkomsten

De groep komt wekelijks één avond (19.00-20.30uur) bijeen, het hele jaar door, in het centrum van Nijmegen. Je kunt er op elk gewenst moment mee beginnen en mee stoppen. Het is geen cursus met een begin of eind.
Iedere vrouw is welkom. De enige voorwaarde voor deelname is het verlangen naar gezonde en bevredigende relaties, zowel met anderen als met jezelf.

Deelname is gratis (evt. kosten voor gebruik van ruimte en/of consumpties).

Contact

Voor informatie en aanmelding: norwoodgroepnijmegen@gmail.com

Meer weten?

https://norwoodgroep.nl  (ook voor de online Norwoodgroep).

Bovenstaande tekst is ontleend aan de website https://norwoodgroep.nl. Deze landelijke website baseert zich o.a. op het boek 'Als hij maar gelukkig is' van Robin Norwood, uitgegeven bij Ambo/ Anthos, Amsterdam.

-A A +A