Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Vrijwilliger kookgroep

Zelfregiecentrum Nijmegen

ZRCN zoekt een vrijwilliger kookgroep om twee keer per maand mensen met een lichtverstandelijke beperking bij het koken te begeleiden.

Het Zelfregiecentrum Nijmegen zet zich in voor iedereen die meer grip op het leven wenst. Door bijvoorbeeld hulp te bieden bij het maken van eigen keuzes, het vergroten van je invloed of gewoon bij meedoen. Daarbij gaan we uit van ieders talenten, wensen en mogelijkheden. Ook geeft het Zelfregiecentrum gastlessen en workshops over leven met een kwetsbaarheid of beperking. Als laatste komen we op voor de belangen van mensen met een handicap.

Voor de kookgroep van het Zelfregiecentrum Nijmegen zoeken wij op de woensdagmiddag/avond een vrijwilliger die de deelnemers wil begeleiden bij het koken.

Taakomschrijving:

Twee keer per maand begeleid je, samen met een stagiair, mensen met een lichtverstandelijke beperking bij het koken. Je doet samen met de deelnemers boodschappen. Je stelt in overleg met de coördinator de menu’s samen. Je kookt met de deelnemers, nuttigt samen de maaltijd, ruimt gezamenlijk af en doet de afwas.

Werktijd:

Deze functie vraagt om een tijdsinvestering van 5 uur per keer, telkens op woensdagmiddag/avond van 15.00 tot 20.00 uur.

ZRCN is een platte organisatie, met korte lijnen. We werken met zo’n 100 vrijwilligers en 5 fte aan beroepskrachten. De deelnemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in een Participatieraad.

Interesse?

Als je interesse is gewekt, nodigen wij je van harte uit om te reageren. Je kunt nadere informatie opvragen bij Allart Sparenburg. Je kunt jouw belangstelling direct via ons contactformulier of per e-mail kenbaar maken: a.sparenburg@zrcn.nl of info@zrcn.nl.