Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Vrijwilliger eetgroep

Zelfregiecentrum Nijmegen

ZRCN zoekt een vrijwilliger eetgroep om minimaal één keer per maand een driegangenmaaltijd te koken voor mensen met een lichtverstandelijke beperking.

Het Zelfregiecentrum Nijmegen zet zich in voor iedereen die meer grip op het leven wenst. Door bijvoorbeeld hulp te bieden bij het maken van eigen keuzes, het vergroten van je invloed of gewoon bij meedoen. Daarbij gaan we uit van ieders talenten, wensen en mogelijkheden. Ook geeft het Zelfregiecentrum gastlessen en workshops over leven met een kwetsbaarheid of beperking. Als laatste komen we op voor de belangen van mensen met een handicap.

Voor de eetgroep van het Zelfregiecentrum Nijmegen zoeken wij op de donderdagmiddag/avond een vrijwilliger die wil koken.

Taakomschrijving:

Minimaal één keer per maand kook je samen met twee vrijwilligers een driegangenmaaltijd voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Het gaat om een groep van tussen tien en zestien personen. In overleg met de coördinator stel je het menu samen. Er wordt vegetarisch en werelds gekookt. De boodschappen doe je samen met de vrijwilligers. Samen met de deelnemers nuttig je de maaltijd. Je ruimt zelf af en doet de afwas. Je krijgt daarbij hulp van de vrijwilligers.

Werktijd:

Deze functie vraagt om een tijdsinvestering van 6 uur per keer, telkens op donderdagmiddag van 14.00 tot 20.00 uur.

ZRCN is een platte organisatie, met korte lijnen. We werken met zo’n 100 vrijwilligers en 5 fte aan beroepskrachten. De deelnemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in een Participatieraad.

Interesse?

Als je interesse is gewekt, nodigen wij je van harte uit om te reageren. Je kunt nadere informatie opvragen bij Allart Sparenburg. Je kunt jouw belangstelling direct via ons contactformulier of per e-mail kenbaar maken: a.sparenburg@zrcn.nl of info@zrcn.nl.