Verslaving aan diverse middelen

Verslaving aan diverse middelen: alcohol, drugs, medicijnen, eten, gamen, seks en gokken

Korte omschrijving
De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie- of onthoudingsverschijnselen op die van hevige aard kunnen zijn, onder andere zweten, bloeddrukdaling, bewusteloosheid, angst, hevig beven, prikkelbaarheid, doelloos rondlopen, delirium tremens (waanbeelden bij alcoholmisbruik). Bij verslaafden treedt eveneens tolerantie voor het product op. Dit wil zeggen dat er steeds grotere hoeveelheden nodig zijn om hetzelfde effect te verkrijgen.

Doelstelling
Het is moeilijk uit de cirkel van de verslaving te komen. Zelfhulp is een belangrijk onderdeel van herstel. In een zelfhulpgroep ervaar je als (ex)verslaafde en als naaste dat je niet alleen met je probleem staat, dat je je niet hoeft te schamen, ook niet voor het gedrag van een ander. Je kunt er ontdekken wat er goed en minder goed gaat, en je kunt samen met je groepsgenoten oplossingen vinden voor problemen. De zelfhulpgroepen en hun leden kunnen je motiveren door hun eigen ervaringen met duurzame onthouding, en vormen gezamenlijk een gemeenschap van lotgenoten die elkaar steunt om de weg uit de verslaving samen te bewandelen en elkaar uit te dagen persoonlijke groei door te maken.

Doelgroep
Mensen die door hun verslaving in de problemen zijn gekomen, en hun naasten.

Werkwijze
In de zelfhulpgroepen spreekt men open en vrij over zichzelf, zijn/haar successen en vreugdes, maar ook over zorgen, behoeften, problemen en ervaringen. Je luistert ook naar hoe de ander van zijn/haar verslaving af is gekomen. De vertrouwelijkheid van de groep is daarvoor natuurlijk een belangrijke voorwaarde.

De InTact Zelfhulpgroepen werken volgens het model van ‘het open gesprek’. Dat betekent dat datgene wat de deelnemer inbrengt in de groep besproken en bediscussieerd mag worden. De groepen werken wel volgens een vastgesteld stramien:

1. Openingsronde, waarin alle deelnemers kort verslag doen van hoe het hen vergaan is in de week voorafgaande aan de groepsbijeenkomst. Tevens hebben nieuwe groepsdeelnemers de gelegenheid zich voor te stellen.

2. Verzamelen en vaststellen van thema's voor de groepsavond

3. Het bespreken van de vastgestelde thema's

4. Afsluiten van de groepsavond door even bij elke deelnemer na te vragen hoe de avond voor haar/hem was.

Activiteiten
De Zelfhulpgroepen organiseren ook diverse activiteiten, zie daarvoor de website.

Werkgebied
Verschillende plaatsen in Gelderland, (nog) niet in Nijmegen; Zutphen is de dichtstbijzijnde plaats. Heb je belangstelling om een InTact lotgenotengroep te starten, mail dan naar info@intactzelfhulp.nl.

Contact
InTact zelfhulpgroepen voor verslaafden en hun naasten werken nauw samen met Tactus Verslavingszorg. Voor meer informatie belt u 0570-50 01 32, u kunt ook mailen naar info@intactzelfhulp.nl

Meer weten?
www.intactzelfhulp.nl en www.tactus.nl

-A A +A