Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Verkiezingen: waar en hoe stem je met een beperking?

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Heb je een lichamelijke beperking? Je kunt terecht op alle stembureaus in Nijmegen: er is altijd een leesloep met verlichting en sterke vergroting. Maar er zijn ook twee speciale stembureaus: een voor mensen die niet (goed) kunnen zien én een bureau voor doven en slechthorenden.

Blinden en slechtzienden kunnen in het Zelfregiecentrum Nijmegen stemmen met een speciale stemmal, in combinatie met een soundbox. De stemmal is een geperforeerde plaat met gaatjes waaronder het kiesbiljet wordt gelegd. De gaatjes corresponderen met de hokjes op het stemformulier.

Via de soundbox en een koptelefoon worden de kieslijsten en kandidaten voorgelezen. Je telt de voorkeurspartij op de plaat af, en daaronder het gaatje voor de gewenste kandidaat. Zo kun je het rondje rood kleuren. Het Zelfregiecentrum Nijmegen is gevestigd aan de St. Jorisstraat 72 en goed toegankelijk. Er is bovendien een extra geleidelijn aangelegd.

Ringleiding

Wijkcentrum De Schalmei, aan de Symfoniestraat 204 in Neerbosch-Oost, is speciaal afgestemd op doven en slechthorenden. Er wordt daar gezorgd voor extra rust zodat geluiden het keuzeproces niet kunnen verstoren. Dankzij een speciale ringleiding kan de kiezer het geluid op het eigen gehoorapparaat ontvangen.

Stemtaxi

Om te gaan stemmen kunt je gebruik maken van de gratis Stemtaxi. Die is bedoeld voor kiezers die moeilijk ter been zijn, en mensen met een lichamelijke- of visuele beperking. Sterker Langer thuis zet hier ANWB AutoMaatje voor in. U wordt opgehaald en thuisgebracht door een vrijwilliger. Vraag de rit zo vroeg mogelijk aan maar uiterlijk 2 dagen van tevoren via www.langerthuisnijmegen.nl. Vermeld dat het om de Stemtaxi gaat. Of bel met 088-0017121 (werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur).

Prokkelduo’s

Het merendeel van de werkzaamheden op stembureaus wordt gedaan door vrijwilligers. Stichting Prokkel stimuleert dat hier ook zogenaamde Prokkelduo’s bij aansluiten: een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder licht verstandelijke beperking. In Nijmegen zijn dit jaar twee Prokkelduo’s actief.