Zelfregieroute: de coach aan het woord

‘Het staat of valt met goed doorvragen’

Door Marleen Close

Je zou wel iets willen gaan doen, maar je weet nog niet zo goed wat. Is dat herkenbaar? In dat geval is het wijs om even pas op de plaats te maken, om zelf te ontdekken wat op dat moment bij je past. Annemieke van der Gronden is trainer bij het Zelfregiecentrum en de coach die je kan helpen je wensen en doelen te realiseren. 

Zij heeft de Zelfregieroute ontwikkeld, waarmee je erachter kunt komen wát je nou precies wilt en hoe je dat kunt bereiken. Dat gaat in de vorm van een vraaggesprek met Annemieke.

Annemieke heeft een achtergrond in Opleidingskunde, simpel gezegd een studie waarin je leert hoe een volwassene leert, kennis verwerft. Ze heeft kennis van en ervaring met het ontwikkelen van trainingen, coaching en coachingstrajecten.

Annemieke, een route klinkt als een pad dat van tevoren is uitgestippeld. Is dat ook zo bij de Zelfregieroute? 

‘Nee. Het is wel een soort wandeling, figuurlijk gesproken, maar je weet van te voren nog niet waar je uitkomt. Aan de hand van de opdrachten die ik geef, bepaal je zelf de richting. Je wandelt zelf het pad van en naar zelfregie. Onderweg beslis je of je linksaf of rechtsaf gaat.’

Hoe werkt de Zelfregieroute?

‘Ik vergelijk het wel eens met een trechter. Al je wensen en dromen gaan erin en door het maken van de opdrachten komt er uiteindelijk onderaan één vraag uit. Daarop zoeken we dan samen in een vraaggesprek een antwoord. Vervolgens kijken we of dat antwoord bij je vraag past of niet, en desgewenst zoeken we verder. Net zo lang tot het wel past. Het is dus echt op maat gesneden. Ik heb geprobeerd om de Zelfregieroute zo leuk mogelijk te maken. Het is eigenlijk een lekker moment voor jezelf, niet iets dat moet. Je mag dromen en daarna probeer je die dromen concreet te maken.’ 

Hoe ben je op het idee gekomen dit te gaan doen bij het Zelfregiecentrum?

‘Ik merkte hier in de trainingen die ik geef dat er veel mensen rondliepen die wel “iets” wilden, maar niet wisten wat. Sommige mensen hadden ook te hoge verwachtingen van de training. Toen bedacht ik dat het zinnig zou zijn om eerst de vragen van mensen uit te zoeken en te kijken of en hoe dat iets kon worden. Ik wilde in feite voorkomen dat de verwachtingen niet zouden aansluiten bij het aanbod van trainingen. Zo is de Zelfregieroute ontstaan.’  

Hoe gaat zo’n gesprek nou? 

‘Ik geef degene die de Zelfregieroute gaat “lopen”, een A4 met opdrachten die hij of zij ter plekke kan maken. Soms doen mensen dat liever thuis als voorbereiding op het gesprek, maar de meeste mensen vullen de opdrachten tijdens het gesprek in. Vervolgens valt of staat het met goed doorvragen. Door samen in gesprek te gaan, kom je namelijk verder dan in je eentje.’ 

De opdrachten die Annemieke aan de deelnemers geeft, zijn vragen die aanzetten tot nadenken over wat je wilt en hoe je dat wilt bereiken. De vragen zijn zo geformuleerd dat je gaandeweg je doelen en wensen kunt toetsen op onder meer haalbaarheid en concreet maken. Ook ga je nadenken over waar je trots op bent als je iets gepresteerd hebt, zodat je voor jezelf in kaart krijgt welke kwaliteiten en vaardigheden je gebruikt hebt voor die prestatie. 

Hoe veel gesprekken zijn er nodig voor je weet wat je wilt?

‘Meestal één, soms twee, maar het is de bedoeling dat één vraaggesprek afdoende is.’ 

Wat gaan mensen die de Zelfregieroute hebben gevolgd, zoal doen? 

‘Dat wisselt. De een is op zoek naar ontmoeting, de ander wil een leesclub starten. Annemieke van Noortwijk is van haar baan bij de receptie geswitcht naar schrijven. En dan is er Bram, die erachter is gekomen dat hij graag gastlessen over autisme wil geven. Zowel Annemieke als Bram hadden zelf al veel gedaan maar hadden nét dat laatste zetje nodig, en dat kwam met het lopen van de Zelfregieroute.’ 

Wat brengt het coachen van mensen met de Zelfregieroute jou?

‘Wat ik heel erg mooi vind, is dat ik met deze gesprekken puur mag kijken naar de mogelijkheden en wensen van mensen, niet naar hun beperking. Het is heel fijn om met het positieve aan de slag te kunnen. Ik heb veel respect voor hoe mensen omgaan met hobbels die ze tegenkomen in hun leven en ik vind het prettig om te werken aan wat iemand graag wil. Feitelijk is het ook een wisselwerking: ik leer er zelf veel van.’

Annemieke benadrukt dat zij de Zelfregieroute weliswaar heeft ontwikkeld, maar dat ze niet met alle eer wil strijken. ‘Ik werd en word hierin ondersteund door mijn collega’s. We hebben de route bijvoorbeeld samen getest. Ook dat is dus een wisselwerking, ik heb het niet alleen gedaan.’ 

Wil jij ook de Zelfregieroute lopen? Neem dan contact op met het Zelfregiecentrum Nijmegen en vraag naar Annemieke van der Gronden, tel. 024-751 11 20.

-A A +A