Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Verandering: rolstoel of scootmobiel in instellingen Wet langdurige zorg

Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen – zoals een rolstoel of scootmobiel – voor veel mensen die in een instelling wonen. Als je in een instelling woont zonder behandeling, kun je hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt volgend jaar verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor mensen die thuiswonen met hulp vanuit de Wlz verandert er niets in 2020.

Jongen thuis in rolstoel met hulp
Het doel van de verandering is om de financiering en verstrekking van hulpmiddelen te vereenvoudigen. Nu zijn er teveel verschillende en onoverzichtelijke regelingen.
Gemeenten, aanbieders en zorgkantoren moeten over deze verandering tijdig goede informatie geven die helder maakt wat dit voor mensen persoonlijk betekent.

Wlz en hulpmiddelen
Voor een beperkt aantal hulpmiddelen, zoals de mobiliteitshulpmiddelen, zal er vanaf 1 januari 2020 voor een deel van de gebruikers met Wlz-zorg een verandering plaatsvinden. In het nieuwe jaar worden mobiliteitshulpmiddelen zoals een rolstoel en een scootmobiel voor mensen die wonen in een Wlz-instelling verstrekt vanuit diezelfde Wlz. De verstrekking gebeurt dan niet langer via gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo).

Deze verandering geldt alleen voor mensen die in een Wlz-instelling verblijven zonder behandeling. Mensen die in een Wlz-instelling verblijven mét behandeling ontvingen deze mobiliteitshulpmiddelen al vanuit de Wlz. Voor hen verandert er dan ook niets.

Voor mensen die thuiswonen en hun Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (VPT/MPT) verandert er ook niets. Hun hulpmiddelen krijgen zij via de Wmo. Dit geldt ook voor de groep mensen die wonen in kleinschalige woonvormen.

Vragen of problemen Wet langdurige zorg?
Meer informatie over de verstrekking en betaling van hulpmiddelen vanuit de Wlz vind je hier

Als je vragen hebt over deze verandering of als je problemen hebt bij het regelen of de verstrekking van hulpmiddelen kun je ook terecht bij het Juiste Loket: www.juisteloket.nl

Bron: iederin.nl