Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Vacatures adviescommissie JMG

De adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG) zoekt vanwege het verstrijken van de zittingstermijn nieuwe commissieleden.

Wie zijn wij?
Wij zijn de leden van de adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG). Onze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen zoals in de naam van de commissie genoemd. Wij proberen zo goed mogelijk hun belangen te vertegenwoordigen.

De commissie heeft tot taak aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd mondeling en schriftelijk advies uit te brengen over die ontwikkelingen of voornemens die van belang zijn voor de beleidsterreinen van de adviescommissie. De adviescommissie komt maandelijks bij elkaar en heeft 10 leden met kennis van en ervaring met de verschillende doelgroepen.

Wij willen graag onze adviescommissie versterken met leden die deel uitmaken of vertegenwoordiger zijn van de hierna genoemde doelgroepen en goed thuis zijn in één of meerdere van de volgende thema’s: GGZ, maatschappelijke opvang, zintuiglijke beperking en chronisch ziek/beperkt. Onze voorkeur gaat uit naar leden die goede adviezen kunnen schrijven en beschikken over een relevant netwerk. Het werken en denken van uit ervaringsdeskundigheid is gewenst.

Wij verwachten dat u aantoonbaar:
– woonachtig bent in de gemeente Nijmegen
– affiniteit heeft met de genoemde doelgroepen
– kunt werken en denken vanuit het perspectief van de burger/gebruiker
– een proactieve houding heeft bij het herkennen en oppakken van signalen uit de samenleving
– geïnteresseerd bent en in staat bent beleidsstukken kritisch te analyseren.
– beschikt over communicatieve vaardigheden en goed kunt samenwerken en netwerken
– bereid bent tenminste 3 dagdelen per maand aan het werk voor de Adviescommissie JMG te besteden
– als lid van de commissie kunt bijdragen aan de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige gevraagde en ongevraagde adviezen
– kennis heeft van het gemeentelijk en regionaal beleid en de uitvoering en consequenties hiervan
Wat bieden wij u?
– de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid dat relevant is voor de genoemde doelgroepen
– de mogelijkheid om uw kennis en netwerk te vergroten
– een maatschappelijk betrokken en goed samenwerkend team
– ondersteuning door een ambtelijk secretaris
– een onkostenvergoeding voor de vergaderingen van de adviescommissie en andere relevante overleggen

Als lid van de adviescommissie draagt u bij aan het versterken van de kwaliteit van de samenleving; uw bijdrage doet er dus toe! Benoeming vindt plaats door het College van Burgemeester en Wethouders op voordracht van de adviescommissie JMG voor een termijn van vier jaar, die eenmalig verlengd kan worden.

Voor meer algemene informatie over de adviescommissie JMG: zie www.jmgnijmegen.nl. U kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Frank Eliëns, AdviescieJMG@Nijmegen.nl

U kunt uw sollicitatie tot en met 9 maart 2020 digitaal sturen naar AdviescieJMG@Nijmegen.nl

De gesprekken vinden plaats op 18 maart en/of 25 maart 2020.