Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Tweeduizend handtekeningen voor behoud lift Mariënburg

Het Zelfregiecentrum Nijmegen heeft zo’n tweeduizend handtekeningen online en offline opgehaald voor het behoud van de lift bij de Mariënburg. Er zijn inmiddels vragen gesteld in de gemeenteraad en veel reacties gekomen: de aangekondigde sloop van de lift bij de Mariënburg stuit op veel kritiek.

Op 15 maart werden de handtekeningen aan de eigenaar van de lift, Peter Steverink van de SRE groep overhandigd. Dit vond plaats in de hal van het gemeentehuis. Hierbij waren vertegenwoordigers van mensen met een beperking, de winkeliers en leden van GroenLinks aanwezig. Jos Kersten van het Zelfregiecentrum benadrukte hierbij het belang van de lift, niet alleen voor mensen met een beperking maar ook voor winkeliers en mensen met een kinderwagen of veel bagage: ”De grote lift is essentieel, de andere lift is te klein voor mensen in een grote rolstoel. Een voorziening als een lift maakt het verschil tussen er wel of niet bij horen, wel of niet meedoen.”

De eigenaar gaf aan dat hij zich gaat beraden op zijn besluit en nog in overleg gaat met de winkeliers en de gemeente. Het Zelfregiecentrum blijft de komende tijd lobbyen voor het behoud van de lift.