Trimbos Instituut, kennisinstituut

Het Trimbos-instituut is een landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Hun verworven kennis passen ze toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet. Het instituut is op alle terreinen en in de hele zorgketen actief. Van monitoring, preventie, behandeling en reïntegratie tot kwaliteit en organisatie van de zorg. Ook internationaal zijn zij betrokken bij verschillende activiteiten en projecten.

Contact

Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht, Tel 030-2971100

Meer weten? 

www.trimbos.nl

-A A +A