Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Strengere indicaties jeugdzorg?

De gemeente wil de sociale wijkteams vervangen door zogeheten brede basisteams. Deze komen er apart voor Volwassenen en voor Jeugd & Gezin. Uit een recent collegevoorstel blijkt dat het brede basisteam voor Jeugd & Gezin bij de start al geld tekort komt.

Als Zelfregiecentrum hebben we steeds aangegeven dat we een enorme spanning voelen bij het werken met zogeheten budgetplafonds: een maximaal bedrag per jaar dat uitgegeven mag worden. In dit geval aan hulp voor jeugd en gezin. We voelden die spanning des te meer, omdat het college 20 procent op de kosten wilde bezuinigen. Met een budgetplafond klopt het in de gemeentelijke portemonnee linksom of rechtsom. Maar het risico is dat de toegang tot de hulp minder wordt en dat de kwaliteit en kwantiteit (in uren) daaronder lijdt. Of er ontstaan wachttijden, wat even ongewenst is, omdat problematiek dan kan verergeren. 

Strengere indicaties

Het college was er intussen van overtuigd dat de nieuwe werkwijze met brede basisteams veel goedkoper zou zijn. Echter, als we nu het collegevoorstel lezen, zien we dat er de eerste tijd toch een budgettekort is. Wat we vreesden wordt bewaarheid; het college doet de suggestie om strenger te indiceren en de wachttijden te verlengen.

Langere wachttijden

Zelfregiecentrum vindt dat er niet mag worden getornd aan kwaliteitseisen, zoals bijvoorbeeld andere wachttijden dan genoemd in het programma van eisen (maximaal 6 weken tussen aanmelding en het verlenen van hulp). De commissie heeft ook een aantal vragen aan het college: wat is de precies de hoogte van het tekort? Welk effect heeft het tekort op de wachttijden? Aan welke andere maatregelen wordt gedacht? Wat is de impact van die maatregelen op jeugdigen en hun verzorgers?