Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

STERKplaats op de HAN: zodat het voor iedereen iets moois oplevert

Met de feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst STERKplaats Nijmegen op de HAN Campus door afgevaardigden van LFB, HAN University of Applied Sciences (HAN), Pluryn, Siza en Zelfregiecentrum Nijmegen zijn er 6 leer/werkplekken gecreëerd voor studenten met een verstandelijke beperking. Toekomstig student Micha Kilian spreekt over een groot voordeel: “Je gaat van elkaar leren, zodat het voor iedereen iets moois oplevert.”

Na de zomer starten 6 studenten met de opleiding als ervaringsdeskundige. Deze studenten krijgen tijdens hun studietijd op de HAN begeleiding van coach Marjolein van Batenburg. “Super goed dat de HAN het werken met ervaringsdeskundigen zo hoog op de agenda heeft staan!”, zegt een enthousiaste Marjolein. De STERKplaats op de HAN biedt leer/werkplekken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en is onderdeel van het project STERK in onderwijs van LFB, de landelijke belangenvereniging door en voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Blijdschap
Jaheed Andishmand, toekomstig student en dagvoorzitter tijdens het moment, straalt als hij alle aanwezigen toespreekt. Trots als hij is, vertelt hij echter ook over de noodzaak van de STERKplaats: “Ik merk dat er nog te weinig kansen zijn om je verder te ontwikkelen.” De rechten van mensen met een verstandelijke beperking verdienen volgens hem meer aandacht: “Dat mensen zo goed mogelijk in de samenleving mee kunnen doen.”

Directrice van LFB benadrukt Ellis Jongerius dat het “… loopt als een trein.” Bij meerdere onderwijsinstellingen zoals de HAN zijn inmiddels STERKplaatsen gerealiseerd en dat levert al veel positieve resultaten op.

Academie Mens en Maatschappij
Namens de HAN gaf Fernand van Westerhoven, Academiedirecteur Mens en Maatschappij, een korte speech tijdens het unieke moment. “Ik ben heel blij dat we dit samen kunnen doen met onze partners Pluryn, Siza, LFB en het Zelfregiecentrum Nijmegen. Door wat deze studenten hier gaan doen kunnen andere studenten erg veel leren,” aldus Fernand.

In het nieuwe studiejaar staat gelijkwaardig leren van elkaar centraal in de samenwerking tussen HAN-studenten en studenten van de STERKplaats. In eerste instantie is er een koppeling met de opleidingen Social Work en Pedagogiek, daarna is de verwachting dat HAN breed geprofiteerd wordt van de nieuwe STERKplaats Nijmegen.

Taart en champagne
Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst was het tijd voor taart en champagne. Volkomen logisch, aangezien deze grote stap een feestelijke omlijsting heeft verdiend.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project STERK in onderwijs op deze website.