Slechthorenden, Nijmeegs Welzijn Doven (NijWeDo)

NijWeDo (Nijmeegs Welzijn Doven) is opgericht voor mensen met een auditieve beperking. NijWeDo streeft ernaar mensen met een gehoorprobleem via diverse activiteiten met elkaar in contact brengen.

Doelstelling

Het verlagen van de drempel tussen de dove en horende samenleving door middel van het creëren van een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. NijWeDo heeft de beschikking over een eigen ruimte in wijkcentrum De Schalmei. Er worden diverse thema-avonden en activiteiten georganiseerd. Ook worden er gebarencursussen georganiseerd met als doel communicatieverbetering en doofvriendelijkheid te bevorderen.

Contact

NijWeDo

p/a Wijkcentrum De Schalmei

Symfoniestraat 204

6544 TN Nijmegen

 

www.nijwedo.nl

info@nijwedo.nl

de.witte.stokken@gmail.com

-A A +A