Slechthorenden

Doofheid of slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar het grootste deel van de gehoorproblemen is 'verworven'. Het gaat hier meestal om aandoeningen in het binnenoor als gevolg van een ziekte, trauma, toxische medicatie, erfelijkheid.
Een deel van de mensen met een aangeboren gehoorstoornis gebruikt gebarentaal. Vele slechthorende en dove mensen communiceren 'oraal', d.w.z. dat ze proberen hun gehoorresten maximaal te gebruiken met behulp van hoorapparaten of een cochleair implantaat, dit in combinatie met spraakafzien (liplezen).

Doelstelling

Ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld: wat houdt ons bezig, hoe voelen we ons met ons hoorprobleem, welke hoormiddelen gebruik je. Uitwisseling van tips. Cursussen ‘Spraakafzien’.

Doelgroep

Mensen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar welke sociaal actief zijn.

Bijeenkomsten

Jaarlijks één of meer activiteiten.

Werkgebied

Nijmegen

Contact

NVVS Gelre, Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden.

In Nijmegen is de coördinatie in handen van José Leijten en Ellen Spoelstra.

Meer weten?

www.nvvs-gelre.nl

-A A +A