Seksueel misbruik, verschillende doelgroepen

Incest duidt op seksueel verkeer tussen bloedverwanten binnen een gezin of in een breder familieverband. Onder incest verstaat men dat een familielid op grond van leeftijd, geslacht, spierkracht een overwicht bezit op een kind of een jongere en het seksueel misbruikt. Deze misbruiken kunnen gaan van lastig vallen met ongewenste intimiteiten tot mishandeling en verkrachting. Het kind wordt zodanig geïntimideerd dat het er niet durft over te praten. Het basisvertrouwen is geschaad en het zelfvertrouwen ontnomen. Dit zijn erg traumatiserende ervaringen met gevolgen die lang doorwerken.

Seksueel misbruik en verkrachting, al dan niet door onbekenden, kan ook op volwassen leeftijd als erg traumatisch ervaren worden.

Doelstelling

Het bieden van een veilige omgeving waarin ieders verhaal aan de orde kan komen. Het seksueel misbruik bespreekbaar maken, een plaats geven in het leven. Bij elkaar erkenning en herkenning vinden en elkaar steunen.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft (gehad) met seksueel misbruik als kind of jongere, en hun omgeving.

Werkwijze

De Stichting ‘VSK hulp na seksueel misbruik’ biedt seksespecifieke hulpverlening, ervaringsdeskundigheid, en lotgenotencontact.

Activiteiten

-         

eerste opvang

-         

informatie en advies

-         

voorlichtingsbijeenkomsten

-         

lotgenotencontact

-         

telefonische hulp

-         

verwerkingsgroepen

-         

psycho-educatiegroepen

-         

groepsbijeenkomsten voor betrokkenen

-         

doorverwijzing naar reguliere hulpverlening

De Stichting ‘VSK hulp na seksueel misbruik’ biedt ook informatie, advies, bijeenkomsten en activiteiten voor partners, kinderen, broertjes en zusjes en andere betrokkenen van mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik als kind of jongere.

Werkgebied

Gelderland en Overijssel

Contact

Stichting ‘VSK hulp na seksueel misbruik’:

Groenestraat 294, 6531 JCNijmegen, tel.:024 - 3603258

Bereikbaarheid: dinsdag van 12.00 -14.00u., en donderdag van 11.00 -13.00u.,

overige dagen via voicemail. info@vsk-og.nl of  info@hulpnaseksueelmisbruik.nl

Meer weten?

www.vsk-og.nl of  www.hulpnaseksueelmisbruik.nl

-A A +A