Seksueel misbruik van mannen

Incest duidt op seksueel verkeer tussen bloedverwanten binnen een gezin of in een breder familieverband. Onder incest verstaat men dat een familielid op grond van leeftijd, geslacht, spierkracht een overwicht bezit op een kind of een jongere en het seksueel misbruikt. Deze misbruiken kunnen gaan van lastig vallen met ongewenste intimiteiten tot mishandeling en verkrachting. Het kind wordt zodanig geïntimideerd dat het er niet durft over te praten. Het basisvertrouwen is geschaad en het zelfvertrouwen ontnomen. Dit zijn erg traumatiserende ervaringen met gevolgen die lang doorwerken.

Seksueel misbruik en verkrachting, al dan niet door onbekenden, kan ook op volwassen leeftijd als erg traumatisch ervaren worden.

Contact

Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel Misbruik:

Wil van der Coer, Vrouwe Uda Singel 252, 6663 GX Lent. Tel.: 024 – 3578511 (dagelijks bereikbaar)

-A A +A