Seksueel misbruik

Incest duidt op seksueel verkeer tussen bloedverwanten binnen een gezin of in een breder familieverband. Onder incest verstaat men dat een familielid op grond van leeftijd, geslacht, spierkracht een overwicht bezit op een kind of een jongere en het seksueel misbruikt. Deze misbruiken kunnen gaan van lastig vallen met ongewenste intimiteiten tot mishandeling en verkrachting. Het kind wordt zodanig geïntimideerd dat het er niet durft over te praten. Het basisvertrouwen is geschaad en het zelfvertrouwen ontnomen. Dit zijn erg traumatiserende ervaringen met gevolgen die lang doorwerken.

Seksueel misbruik en verkrachting, al dan niet door onbekenden, kan ook op volwassen leeftijd als erg traumatisch ervaren worden.

Doelstelling

Het bieden van een veilige omgeving waarin ieders verhaal aan de orde kan komen. Het seksueel misbruik bespreekbaar maken, een plaats geven in het leven. Bij elkaar erkenning en herkenning vinden en elkaar steunen.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven.

Veilig Thuis in de buurt

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties.

Contact

Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Stieltjesstraat 1

6511 AB Nijmegen

www.veiligthuisgelderlandzuid.nl 

veiligthuis@ggdgelderlandzuid.nl

voor professionals: 088-1447070

-A A +A