Psychose en Schizofrenie

Een psychose is een psychiatrisch syndroom waarbij de patiënt het normale contact met de - door zijn omgeving ervaren - werkelijkheid kwijt is. Bij een psychose kunnen de volgende symptomen voorkomen:
Wanen: het koesteren van denkbeelden die niet overeenkomen met algemeen geaccepteerde opvattingen en/of ideeën waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren. Vaak, maar niet altijd, is er ook sprake van paranoia: achtervolgingswaan, zich inbeelden dat er overal camera's of microfoons verstopt zitten, dat er complotten zijn of dat de persoon in kwestie gezocht wordt door de politie of internationale veiligheidsdiensten.
Hallucinaties:het waarnemen van zaken die er niet zijn (zoals stemmen in het hoofd, beelden, geuren, of zelfs aanrakingen).

Verward denken: over en weer begrijpen psychotici en hun omgeving elkaar niet doordat het denkproces veranderd is door de psychose (chaotisch, te langzaam, te snel). Het gedrag van de patiënt is door zijn omgeving vaak niet meer te plaatsen (en vice versa).

Schizofrenie is een psychische aandoening, vooral gekenmerkt door periodes waarin het contact met de werkelijkheid is verstoord (psychoses). We spreken van psychotische symptomen wanneer er wanen en hallucinaties zijn. Bij wanen is het denken gestoord, waarbij de getroffene de werkelijkheid anders gaat interpreteren dan ze is. De meest voorkomende wanen zijn de paranoïde wanen en de grootheidswanen. Bij hallucinaties is de waarneming verstoord: men ziet, hoort, voelt, ruikt of smaakt dingen die er niet zijn. De psychoses worden meetal afgewisseld met een verlies aan emotie en motivatie; chaotisch gedrag en bizarre communicatie komen eveneens voor. Indien minstens twee van deze symptomen een tijd lang (minstens zes maanden) aanhouden, spreekt men van schizofrenie. Hoewel de oorzaak niet volledig gekend is, is wel aangetoond dat biologische factoren en 'kwetsbaarheid' een rol spelen. De ernst en de aard van de symptomen kunnen aanzienlijk variëren van patiënt tot patiënt, maar hebben bijna altijd een impact op arbeid en relaties. Antipsychotica kunnen de ziekte niet genezen maar wel helpen controleren. Om terugval te voorkomen moet men regelmatig, soms levenslang, medicatie nemen. Gemiddeld 1 % van de bevolking wereldwijd lijdt aan schizofrenie.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief - indien van toepassing - het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met psychose of schizofrenie.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Deelnemen aan nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Binnenkort wordt er in Nijmegen bij Ixta Noa een zelfhulpgroep gestart. Hier kun je ervaringen uitwisselen, doelen maken en praktijksituaties bespreken waar je dagelijks mee te maken hebt. Ook wordt er gewerkt met thema’s, zoals omgaan met terugval, negatieve gedachten en relaties.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 - 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

-A A +A