Psychische beperking of verslaving, online

De regie op het eigen leven, inclusief het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Jongeren en ouderen met eenvoudige stoornissen tot meer complexe (psychische en/of verslavings) problematiek, en mensen uit hun omgeving.

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Activiteiten online
Ixta Noa biedt ook zelfhulp via internet. Contact met lotgenoten via internet is waardevolle zelfhulp in een eigentijdse jas. Het maakt je minder eenzaam, het raakt je in het delen, het motiveert je en steunt je op de momenten waarop je het moeilijk hebt.

Na aanmelding volgt een telefonisch kennismakingsgesprek: je kunt uitleggen hoe jouw stoornis eruitziet, wat je graag zou willen veranderen en welke verwachting je hebt van Ixta Online. De begeleider vertelt ook vanuit eigen ervaring en geeft verdere informatie over de opzet en werkwijze van het programma. Samen kijk je of Ixta Online passend is voor jou.

De begeleiders van Ixta Online zijn allemaal ervaringsdeskundig op het gebied van psychische stoornissen. Het team van begeleiders is divers: zo heeft Ixta Noa jonge en wat oudere begeleiders, begeleiders die ervaring hebben met dubbele problematiek, begeleiders die nog studeren, of juist een gezin hebben. Welke begeleider je krijgt toegewezen, hangt af van je stoornis en je persoonlijke situatie.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 - 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl  en  www.zelfhulp-online.nl

-A A +A