Psychische beperking algemeen, Pro Persona

In een zelfhulpgroep neemt u samen met anderen cursusmateriaal door. Hierdoor kunnen mensen meer inzicht krijgen in klachten of problemen. Doordat mensen sterker in hun schoenen komen te staan, kunnen zij anders met problemen omgaan en wordt de kans op terugval kleiner.

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact is gericht op het samenzijn van mensen die zich in eenzelfde moeilijke situatie bevinden en elkaar door ontmoeting kunnen ondersteunen. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden. Het uitwisselen van ervaringen draagt bij aan het accepteren van de situatie of problemen. Herkenning, erkenning en begrip staan centraal in lotgenotencontact.

Doelgroep

Jeugdigen, volwassenen en ouderen - en hun familieleden -  met psychische en psychiatrische problemen, die gezamenlijk aan hun klachten of problemen willen werken. Eigen kracht is hierbij het uitgangspunt.

Bijeenkomsten

Op de Tarweweg 2 en 6, 6534 AM Nijmegen; op de Nijmeegsebaan 61, 6525DX Nijmegen of op een andere locatie.

Werkgebied

Nijmegen en omgeving.

Contact

Pro Persona, tel. 024 - 383 77 77 (Tarweweg, Nijmegen), of 024 - 328 34 56 (Nijmeegsebaan, Nijmegen)

Meer weten?

www.propersona.nl

-A A +A