Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

‘Prokkel’ wandeling in Nijmegen wordt positief gewaardeerd

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met een beperking en beleidsmakers. De Nijmeegse Prokkel was bedoeld om tijdens een wandeling om mensen met een beperking in contact te brengen met beleidsmakers van Nijmegen. Het idee voor een wandeling werd gegeven door de landelijke Prokkel. (www.prokkel.nl) Het initiatief voor een Nijmeegse wandeling werd uitgewerkt door de gemeente Nijmegen in samenwerking met het Zelfregiecentrum Nijmegen (ZRCN). De uitvoering lag in handen van de werkgroep Onderling Sterk Nijmegen van het ZRCN. Er werd op veilige afstand gewandeld in 2 teams door het centrum van Nijmegen.

In de tuin voor het Zelfregiecentrum verzamelden zich in totaal 20 mensen in een grote kring. Jan Boers en Jaheed Andishmand, leden van de werkgroep Onderling Sterk heetten de mensen welkom. Er werd een voorstelrondje gemaakt met behulp van een kennismakingsspel. Tien beleidsmakers van de gemeente namen deel, zowel wethouder Grete Visser als gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen. GroenLinks, PVDA, VVD, SP en Partij voor de Dieren waren aanwezig. Enkele beleidsmedewerkers, waaronder van Uniek Sporten en leden van de werkgroep Zorg van de PvdA liepen ook mee. Een 10-tal mensen met een beperking liep mee. Er werd in duo’s gewandeld, waarbij iemand met beperking gekoppeld werd aan iemand zonder beperking. De prokkelkaartjes hielpen de route (roze kaarten) te lopen, elkaar vragen te stellen (groene kaarten) of opdrachten uit te voeren (blauwe kaarten). Zo kwamen de verhalen los en leerde men elkaar beter kennen, wat men leuk vond of juist niet leuk. Voor iedereen was het een leuke wandeling met kennismaking van bijzondere mensen zowel bij de mensen met een beperking als bij de beleidsmakers. Hopelijk zal er volgend jaar 2021 weer een nieuwe ontmoeting zijn. Het is iedereen van harte gegund om vaker in contact te komen met andere mensen, die normaal niet zo snel zou ontmoeten. Een Prokkel-wandeling is daartoe een mooie gelegenheid. Iedereen waardeerde deze bijzondere ontmoeting.

Tekst: Joris Leijten en Laurian Alferink