Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Proef met inzet ervaringsdeskundigen

Zelfregiecentrum geeft samen met Ixta Noa inhoud geven aan een proef om ervaringsdeskundigen in te zetten in de brede basisteams van Lindenholt en Zuid. De voltallige gemeenteraad heeft aangedrongen op deze proef, die loopt van 1 april t/m 31 december 2021.

Brede basisteams krijgen de beschikking over een ervaringsdeskundige professional, gedetacheerd door Ixta Noa/Zelfregiecentrum, die volwaardig onderdeel uit maakt van het basisteam. Zij gaan op huisbezoek, doen mee aan casuïstiekbespreking, zijn betrokken bij het beleid van het team en bevorderen de deskundigheid van teamleden. Ze ontvangen zelf intervisie, begeleiding en coaching vanuit Ixta Noa/Zelfregiecentrum.

Daarnaast zal worden gewerkt met een flexibele schil van ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij kunnen een rol spelen in begeleiding van inwoners (bij lichtere problematiek), het ondersteunen van  een lotgenotengroep, het verzorgen van een training, het geven van voorlichting in de wijk of het verbinding maken met reeds aanwezige voorzieningen in de wijk én het aanbod van stedelijke organisaties, zoals Ixta Noa, Zelfregiecentrum, De Kentering etc.

De deskundigen hebben ervaring met psychische kwetsbaarheid, een lichamelijke of zintuigelijke beperking of chronische ziekte. Er zal ook inzet van ervaringsdeskundigheid zijn door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met een coach.

Ook in 2021
Ixta Noa/Zelfregiecentrum zijn ook in 2021 betrokken bij de inzet van ervaringsdeskundigen in de brede basisteams. Nu, in opdracht van Incluzio, de organisatie die de aanbesteding voor de brede basisteams volwassenen heeft gewonnen.