Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.

De symptomen zijn herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties. Het is ook mogelijk dat de persoon symptomen van andere psychische aandoeningen vertoont zoals een  depressie. Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren. Wanneer deze korter dan een maand duren, spreekt men van acute stressstoornis. PTSS is met behandeling te genezen of verbeteren. Soms kan dit ook spontaan gebeuren.

Doelstelling

Herkenning, erkenning en samen verder komen is het doel van de bijeenkomsten.

Doelgroep

Mensen met PTSS.

Bijeenkomsten

Eens in de twee weken komt een groep van mensen met PTSS in Nijmegen op vrijdag bij elkaar.

Contact

Neem contact op met Dorien te Pas:  dorien@wig.nl

Of bel naar het Zelfregiecentrum: (024) 7511120 (vraag naar Dorien te Pas).

-A A +A