Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Oversteek bij het station wordt veiliger

De oversteek bij het plein voor het Nijmeegse Centraal Station krijgt een nieuwe inrichting. Het wordt toegankelijker en veiliger. De fietsbanen worden gescheiden door middel van afscheidingen. In het midden maakt de gemeente, in het verlengde van de Van Schaeck Mathonsingel, een ‘eiland’ voor voetgangers.

Aan beide kanten van het eiland komt er een zebrapad over de fietsbaan. Voetgangers hebben hierdoor een kortere oversteek met een rustig middengebied. Fietsers kunnen niet meer kriskras het plein over. Vanaf 25 september start het werk. De 29e is het klaar.

In deze tijd worden ook enkele andere aanpassingen gedaan, zoals het verlagen van de heg aan de kant van het station zodat er beter zicht is op de busbaan. De aanpassingen gaan vooraf aan de volledige verandering van het stationsgebied de komende jaren. We veranderen de verkeerssituatie mede op basis van de aanbevelingen van de belangengroepen: Zelfregiecentrum Nijmegen, Oogvereniging en Fietsersbond. Om ook de oversteek van de busbaan veiliger te maken, komt er later dit jaar een systeem wat de voetgangers op het busverkeer wijst met lichten en een rateltikker.

Het middengebied wordt daarbij in eerste instantie met tijdelijke elementen opgebouwd. Met sensoren meet de gemeente de verkeersveiligheid. Als blijkt dat de nieuwe verkeerssituatie veiliger is, dan worden de tijdelijke elementen vervangen door meer definitieve materialen.

Kunstwerk Tony Cragg tijdelijk weg
Om de nieuwe verkeerssituatie te kunnen realiseren wordt het kunstwerk (zonder naam) van Tony Cragg tijdelijk verwijderd. Deze komt op termijn terug in het gebied zodra de verkeerssituatie dat toelaat. Tijdens het werk staan er borden en een verkeersregelaar.