Organisatie

Zelfregiecentrum Nijmegen is een stichting met een bestuur op redelijke grote afstand van de werkvloer, dat de grote lijnen van beleid bepaalt.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan een directeur, die wordt geflankeerd door een hoofd bedrijfsvoering en een hoofd ontwikkeling. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en onderhoudt het contact met de Participatieraad. In deze raad zijn vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van het Zelfregiecentrum vertegenwoordigt. Zij kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

We werken met de thema’s ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling, inzetten eigen ervaring en belangenbehartiging. Die hebben ieder een coördinator. Onder het thema belangenbehartiging vallen de projectgroepen Toegankelijkheid, Onderling Sterk en WMO Denktank, die ieder een projectleider hebben.

We zijn daarmee een vrij platte organisatie met korte lijnen. Naast zo’n 7 fte aan beroepskrachten zijn circa 100 vrijwilligers actief.

Organogram

Bestuur
Voorzitter: Wim Hompe

 Secretaris: Marianne Peeters

Participatieraad


Voorzitter: Ton van Hout

DirecteurJos Kersten

Hoofd Ontwikkeling / KenniscentrumAnnemieke v/d Gronden

  • Training
  • Coaching

Hoofd BedrijfsvoeringCaroline Spoelstra

Ontmoeting


Allart Sparenburg

Persoonlijke OntwikkelingAnnemieke v/d Gronden

  • Training
  • Coaching

Inzetten Eigen ErvaringBianca van Raaij

  • Onderwijsproject

BelangenbehartigingJos Kersten

  • Onderling Sterk – Laurian Alferink
  • WMO Denktank – Peter Eggen
  • Toegankelijkheid – Els van der Ploeg

Wie is wie?

Bestuur: Wim Hompe (voorzitter), Marianne Peeters (secretaris), Willem-Jan de Bloois (penningmeester), Gerdi Egberink (lid), Helen Flören (lid), Claartje van Well (lid).

Directeur: Jos Kersten (ook coördinator van het thema belangenbehartiging; PR en promotie).

Hoofd bedrijfsvoering: Caroline Spoelstra (financiën en personeelszaken).

Hoofd Ontwikkeling: Annemieke van der Gronden (ook coördinator Persoonlijke Ontwikkeling).

Coördinatoren: Allart Sparenburg (Ontmoeting), Bianca van Raaij (Inzetten eigen ervaring).

Projectleiders: Laurian Alferink (Onderling Sterk), Els van der Ploeg (Toegankelijkheid).

Medewerkers Toegankelijkheid: Bart de Bruin.

Participatieraad: Ton van Hout (voorzitter), Jaheed Andishmand, Hans de Jong en Guus de Rooij.

Secretariaat: Birgit van der Putten.

Communicatie: Marcel Kersten, Annemieke van Noortwijk.

ICT, service manager, beveiliging: Paul van Echteld.

P&O: Jack de Rooij.

Beleidsmedewerkers: Sabrina Abdoelbasier, Peter Eggen.

Participatieraad

Via de Participatieraad kunnen alle deelnemers en vrijwilligers van het Zelfregiecentrum Nijmegen invloed uitoefenen.

Iedereen moet mee kunnen doen op het Zelfregiecentrum Nijmegen. Daarom is het belangrijk dat activiteiten goed geregeld zijn. De Participatieraad denkt mee over het beleid van de organisatie. Hierbij kun je denken aan het vrijwilligersbeleid, het aanbod van activiteiten en het klachtenbeleid.

Ben je vrijwilliger of deelnemer: wat vind jij belangrijk? De Participatieraad hoort het graag van je! Is er een probleem of kom je er samen niet uit? De Participatieraad denkt graag mee over een verbetering of oplossing. Wil je meer weten of heb je kritiek of tips? Neem gerust contact op via e-mail: p-raad@zrcn.nl of bel Laurian Alferink: 06 – 28 90 37 74. Laurian is ondersteuner van de Participatieraad. Je kunt ook contact opnemen met de voorzitter, Ton van Hout: 06 393 023 80.

Ontstaan

Zelfregiecentrum Nijmegen is ontstaan uit een samenwerking van doelgroep-organisaties voor mensen met een beperking.

Per 1 januari 2018 zijn drie van de vijf organisaties opgegaan in de Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen:

We werken nauw samen met de twee andere stichtingen:

  • De Kentering: voor mensen met een psychische beperking
  • BWN: juridische ondersteuning voor alle mensen met een beperking

Ontdek het laatste nieuws van Zelfregiecentrum Nijmegen!