Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Onderzoek: Wat betekent corona voor mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen die moeilijk lezen?

Er is onderzoek gedaan naar wat corona voor mensen met een beperking betekent. Verschillende organisaties hebben hieraan meegeholpen, ook deden 412 mensen met een beperking mee.

Hoe voelen mensen zich?
Volgens het onderzoek voelen mensen met een verstandelijke beperking zich minder blij dan andere mensen. Dit geldt ook voor mensen die moeilijk lezen. Ook maken zij zich meer zorgen en voelen zij zich meer eenzaam. Veel mensen zijn bang voor corona. Misschien komt dat doordat wat mensen op TV, radio of in de krant zeggen niet altijd duidelijk is. En tja, wat moet je geloven?

De volledige uitkomsten van de eerste vragenlijst staan vermeld in deze folder: Link

Nieuwe vragenlijst
Van 6 april tot en met 3 mei is het mogelijk om een nieuwe vragenlijst in te vullen. Meer weten? Neem contact op met anouk.menko@radboudumc.nl