Ik wil ondersteuning bij WMO, sociale zekerheid

Het Zelfregiecentrum biedt ervaringsdeskundige maatjes, die jou kunnen ondersteunen bij het keukentafelgesprek.

Partner BWN voorziet in juridische ondersteuning Wmo en sociale zekerheid.

Maatje keukentafelgesprek

Heb je binnenkort een keukentafelgesprek over je aanvraag bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Of wil je zo’n gesprek aanvragen? Een ervaringsdeskundig maatje van het Zelfregiecentrum Nijmegen kan je hierbij ondersteunen.

We bereiden het gesprek samen met je voor en als je dat fijn vindt, kunnen we ook bij het keukentafelgesprek aanwezig zijn.

Waarom een maatje?
Een keukentafelgesprek kan spannend zijn. Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden. De maatjes zijn ervaringsdeskundig. Dat wil zeggen dat zij zelf een beperking hebben, zoals een lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Vanuit die ervaring kan het maatje zich verplaatsen in jouw positie. Het maatje heeft zelf ervaring met het aanvragen van voorzieningen.

Hoe werkt het?
Heb je behoefte aan een maatje, bel dan naar (024) 75 111 20 en vraag naar Bianca van Raaij, of mail haar via b.v.raaij@zrcn.nl. Daarna wordt bekeken welk maatje het beste aansluit bij jouw vraag en situatie. Vervolgens neemt hij of zij contact met jou op om het keukentafelgesprek samen voor te bereiden. Je kunt ook aangeven of je het prettig vindt dat het maatje bij het keukentafelgesprek aanwezig is. De regie ligt bij jou!

Het maatje heeft een gedegen training gehad, maar is geen specialist. Als er op enig moment specialistische kennis nodig is, kan hij of zij in overleg met jou een professioneel cliëntondersteuner inschakelen.

Deze dienstverlening van Zelfregiecentrum Nijmegen is kosteloos.

Juridische ondersteuning

Kom je in de knel bij het UWV of met een aanvraag voor de Wmo? Dan kan Stichting BWN Sociale Zekerheid mogelijk uitkomst bieden.

BWN is een onafhankelijke belangenbehartiger die juridische ondersteuning biedt voor de sociale zekerheid en de Wmo. Je kunt er terecht met vragen over: WIA, Wajong, Ziektewet, WW, Participatiewet, Wmo, WLZ en re-integratie.

De dienstverlening bestaat onder meer uit:

✔️ Het beantwoorden van hulpvragen

✔️ Het aanvragen van een uitkering

✔️ Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV, de Rechtbank of de gemeente

✔️ Het voorbereiden op keuringen of een gesprek met de arbeidsdeskundige

✔️ hulp bij Wmo-zaken (zoals bezwaar maken)

✔️ Begeleiding naar hoorzittingen

BWN beschikt over een uitgebreid netwerk om mensen op deze terreinen ‘over de brug te helpen’.

Voor informatie en advies is BWN per e-mail bereikbaar. Omschrijf de hulpvraag zo uitgebreid mogelijk via info@stichtingbwn.nl, en vermeld eventueel het telefoonnummer waarop ze je kunnen bereiken. Ze nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bij advisering vraagt BWN een kantoorbijdrage van 35 euro.

Bij een bezwaarprocedure bedraagt het tarief 195 euro. Als jouw zaak wordt gewonnen, ontvang je dat geld weer terug.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van BWN? Kijk op www.stichtingbwn.nl

Wil je weten hoe wij op komen voor jouw belangen?