Zelfregiecentrum zoekt nieuwe voorzitter!

Geachte toekomstige voorzitter van het Zelfregiecentrum,

Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen is een boeiende, innovatieve organisatie die zich snel ontwikkelt. We zijn op zoek naar een inspirerende voorzitter, zoals u, met de nodige bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk in Nijmegen.
U kent ons misschien nog niet. Laat ik ons daarom aan u voorstellen. Zelfregiecentrum is er voor kwetsbare burgers, die meer grip op hun leven wensen en daar zelf iets aan willen doen. Je kunt bij ons anderen ontmoeten, trainingen volgen en coaching krijgen. We komen daarnaast specifiek op voor de belangen van mensen met een beperking. 

Visie
De overheid streeft naar een samenleving, waarin iedereen kan meedoen, maar zij verwacht daarbij teveel van sommige burgers. Daardoor dreigen we het tegenovergestelde te bereiken: dat mensen zich buitengesloten voelen. Zij missen vaardigheden om mee te kunnen doen. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven die zij ervaren. En het leidt tot hoge maatschappelijke meerkosten.

Missie
Het mag niet verbazen: de missie van het Zelfregiecentrum is het stimuleren van zelfregie bij alle deelnemers aan onze activiteiten. Dat wil zeggen dat de deelnemer sterker wordt in eigen keuzes maken en zelf bepaalt welke richting zijn leven op gaat. Als organisatie ondersteunen wij in dit proces. Wij bieden onze deelnemers:

  • oprechte aandacht: ik zie jou, ik hoor jou;
  • vanuit gelijkwaardigheid;
  • in een veilige omgeving;
  • gericht op het stimuleren van eigen keuzes maken, vergroten persoonlijke invloed en bevorderen participatie;
  • door aan te sluiten bij hun talenten, wensen en mogelijkheden;
  • door vaardigheden verder te ontwikkelen en te oefenen;
  • met inzet van ervaringsdeskundige lotgenoten in rollen als trainer en coach.

Type organisatie
Dat doen we met zo’n 100 vrijwilligers en 6 fte aan beroepskrachten. We zijn een platte organisatie, met korte lijnen. Het bestuur opereert op afstand van de werkvloer en komt eens per acht weken bijeen, om het beleid in grote lijnen te bepalen. De deelnemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in een Participatieraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Ambitie
We hebben nu vijf jaar ervaring opgedaan met het stimuleren van zelfregie en herstel. Wij geloven heel sterk in dit gedachtegoed en willen dat graag verder uitdragen, ook buiten de muren van de St. Jorisstraat. Met hulp van het Oranje Fonds onderzoeken we of we daar een verdienmodel voor kunnen ontwikkelen, zodat we organisch kunnen groeien.

Interesse?
We weten dat we uw interesse hebben gewekt. Daarom nodigen wij u van harte uit om te reageren. U kunt nadere informatie opvragen bij Ton Weijers, secretaris van het bestuur, tel. 06-12709498. U kunt uw belangstelling ook direct per mail kenbaar maken: tonweijers@planet.nl.
De functie van voorzitter is onbezoldigd.

-A A +A