Verslag Symposium 'Inclusief onderzoek in ’t eggie'

Op 14 januari was er een ochtend met lezingen over de samenwerking tussen onderzoekers met en zonder een verstandelijke beperking.
Het was in de Tuinzaal van het Radboud Ziekenhuis.

Tessa Frankena promoveerde die middag op het onderwerp ‘inclusief onderzoek’. Dat houdt de samenwerking in tussen onderzoekers met en zonder verstandelijke beperking.  Tessa toont met haar onderzoek aan, dat inclusief onderzoek veel oplevert. Bijvoorbeeld: de kwaliteit van het onderzoek verbetert.

De rode draad van het symposium was: niets over ons, zonder ons! Zie ook de website https://nietsoveronszonderons.nl/
De kracht van het samenwerken is dat het voor beide doelgroepen veel oplevert. Christine Linehan vertelde over hoe het in haar land, Ierland er voor staat. Zij onderzocht bij haar zelf, wat gelijkwaardigheid betekende. Zo vond zij, dat er gelijkwaardigheid in betaling moest zijn. En gelijkwaardigheid in auteurschap. Ze ontdekte hoe weinig vanzelfsprekend dit was. Zij heeft er voor gezorgd, dat er nu een nationale poule van ervaringsdeskundige onderzoekers bestaat.

Ook het verhaal van Sofie en Henriëtte was interessant: Sofie werkt samen met Henrïette. Henriëtte is o.a. visueel beperkt en Sofie niet. Door de samenwerking ontdekte Sofie hoe het dagelijks leven van Henriëtte verloopt. Ze ervaarde zelf hoe het is om ieder half uur met stigma te maken te hebben. Sofie en Henriëtte benadrukten dat zij veel van elkaar leren. Voorwaarde voor een goede samenwerking tussen professional en ervaringsdeskundige is, dat beiden kwetsbaar durven te zijn. Door samen te werken krijg je een breed beeld van een probleem en een eventuele oplossing. Er komen twee perspectieven aan bod, wat zeer verrijkend is. Ervaringsdeskundigen weten wat er toe doet en wat niet. Het is hun belevingswereld. De uitkomsten van een onderzoek leiden tot een groter draagvlak en mensen met een beperking kunnen echt hun stem laten horen.

In het symposium kwamen veel voorbeelden aan bod over hoe de samenwerking vorm krijgt en welke hulpmiddelen daarbij gebruikt kunnen worden. Sofie en Henriëtte hadden een mooi filmpje samen gemaakt waarin ze een intro gaven aan hun samenwerking als onderzoekers. Sofie en Henriëtte geven de CABRIO training. Professionals en ervaringsdeskundigen leren er samen te werken.  Op kennisplein is meer informatie hierover te vinden. https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Gewoon%20Bijzonder/flyer%20Cabrio%20training.pdf

Jaheed werd na het symposium geïnterviewd door Pluryn Multi Media – link filmpje invoegen! We kwamen allen geïnspireerd terug en hebben zin om de samenwerking met professionals in Nijmegen verder vorm te geven! 

In het symposium kwamen de volgende sprekers aan het woord: Geraline Leusink (Assiosate professor en directeur academische werkplaats: Sterker op eigen benen), Christine Linehan (assiosate professor School of psychologie, university Dublin), Henk Jansen (onderzoeker Academische werkplaats), Anneke van der Cruijsen (onderzoeker academische werkplaats), Maaike Hermsen (lector ethiek van Verbinding met mensen met een verstandelijke beperking HAN), Sofie Sergeant (onderzoeker disability studies in Nederland), Henriëtte Santvoort (onderzoeker disability studies in Nederland) en Mieke Cardol (lector kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam).

Verslaglegging: Mandy Jansen, stagiaire
Zelfregiecentrum Nijmegen
Werkgroep Onderling Sterk – Jaheed en Laurian


-A A +A