Proef met dagbesteding en begeleiding

Nijmegen gaat in Lindenholt en Nijmegen-Zuid een proef doen met het toekennen van dagbesteding en begeleiding, zonder dat daarvoor een beschikking wordt afgegeven. In beide stadsdelen worden mensen van Sterker (voorheen SWON en NIM) en zorgaanbieders aan het sociaal wijkteam toegevoegd. Het idee erachter is dat wijkteams dan minder bezig zijn met administratie (een beschikking maken) en meer tijd overhouden om burgers zelf te ondersteunen. Dit naar voorbeeld van Utrecht. Lees meer op www.zrcn.nl/

Op 17 april hebben Jos Kersten (ZRCN) en Peter Eggen (Wmo Denktank) over dit onderwerp ingesproken. Zij hebben gevraagd naar de rechtspositie van burgers. Als er geen beschikking meer is, hoe weet je dan waar je aanspraak op kunt maken? Is de keuze voor een pgb nog steeds mogelijk? Kun je in bezwaar gaan? En heb je invloed op wie de ondersteuning geeft? De persoonlijke klik met een begeleider is belangrijk voor goede zorg. Wanneer de gemeente veel inzet op  begeleiding in een groep, bestaat het gevaar dat de individuele begeleiding sterk afneemt of wegvalt. Dat is niet wenselijk, omdat individuele begeleiding kan voorkomen dat mensen terugvallen, zodat zwaardere inzet van ondersteuning niet nodig is. 

In de Kamerronde liet wethouder Bert Frings weten dat, als een burger erom vraagt, alsnog een beschikking kan worden afgegeven. Je moet er dus wel zelf actief om vragen. Met een beschikking kun je in bezwaar gaan. Ook de keuze voor een pgb is volgens de wethouder nog steeds mogelijk; het is immers een wettelijk recht. Wat onbeantwoord bleef was de vraag hoe je weet waar je aanspraak op kunt maken en welke invloed je hebt op wie je begeleidt en hoe dat gebeurt (individueel of in een groep).

Op 8 mei wordt een besluit over het voorstel genomen in de gemeenteraad. Wij zullen het onderwerp op de voet blijven volgen. Te meer, omdat de gemeente een onderzoek wil starten ’om helemaal geen beschikkingen meer te versturen voor maatwerkvoorzieningen’. We zullen ons ook  oriënteren op Utrecht: hoe pakt het beleid daar uit in de praktijk?

-A A +A