Oproep voor loosmeldingen regiotaxi Avan

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) doet een onderzoek naar het aantal loosmeldingen door Avan.
Zelfregiecentrum Nijmegen probeert te achterhalen of er ook in Nijmegen veel plekken zijn, zoals bijvoorbeeld bij winkelcentra of parken, waar Avan vaak loosmeldingen afgeeft.
Een chauffeur van Avan kan een loosmelding afgeven als iemand een rit geboekt heeft, maar niet op de afgesproken plek of het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als iemand plekken weet waar dit vaak voorkomt dan vernemen we dat graag via emailadres: m.giebels@zrcn.nl

-A A +A