Niets is vanzelfsprekend: een ervaringstocht in de openbare ruimte van Nijmegen

‘Iedereen moet in de stad kunnen bewegen… we moeten dus nog volop aan de bak!’ Dat was de conclusie na een ervaringstocht op 24 september door de winkelstraten en andere openbare ruimten in Nijmegen.

In samenwerking met Toegankelijkheid van het Zelfregiecentrum, het MuZIEum en de gemeente Nijmegen ondervonden ‘collega’s die de openbare ruimte in handen hebben’ hoe het is om met een beperking deel te nemen aan het alledaagse leven in de binnenstad. Dat leverde de nodige bevindingen op.

Marcel Giebels van het Zelfregiecentrum: ‘De Nijmeegse binnenstad is gebaat bij een openbare ruimte waarin mensen met een handicap zich beter kunnen verplaatsen. Zo hebben we gezien dat taststokken blijven hangen achter oneffenheden, en de blindengeleidelijnen niet altijd obstakelvrij zijn. Het gebeurt nog wel eens dat fietsen en terrassen op deze lijnen staan. Ook is er het nodige straatvuil.’

Marcel benadrukt dat er ook veel goed gaat. ‘Een opmerking van een van de deelnemende ambtenaren was dat richting het Trajanusplein de stoep breed en vlak was en er een goede oversteekplaats was, waar geluid en ribbel doorlopen. Het contrast van de lijnen op straat is prima. Het onderhoud in het centrum gaat goed: het is vlak en egaal, en de heggen zijn goed geknipt.’

‘Wat er beter kan wat betreft toegankelijkheid? Hellingen zijn met een rolstoel lastig zowel naar boven als beneden. Verder zijn er losse straatstenen, kan het kleurgebruik en de markering beter, en zijn er helaas niet overal geleidelijnen. Paaltjes die niet een bepaalde hoogte hebben kunnen beter verwijderd worden. De wijze waarop terrassen worden geplaatst mag best gehandhaafd worden. De plantenbakken van winkeliers zijn mooi voor het oog, maar zijn een obstakel.’

‘Over het algemeen mag het contrast beter, zolang het geen bonte verzameling wordt. Hellingen van gehandicaptenopritten moeten minder stijl. De bollen op straat zijn een obstakel, en de overgangen van fiets- en voetpaden zijn niet te zien. Op de Hertogstraat ontbreekt de geleidelijn.’

Vincent Meijers is senior beleidsmedewerker openbare ruimte bij de gemeente Nijmegen. Hij neemt de bevindingen mee. ‘Het moet vanzelfsprekend zijn om de toegankelijkheid voor iedereen mee te nemen in het ontwerp bij nieuwe plannen. De wensen, belangen en adviezen van alle gebruikers tellen mee.’ Marcel Giebels is tevreden met de tocht. ‘Mensen die er over gaan, hebben nu met eigen ogen en lichaam ondervonden dat het verplaatsen binnen de openbare ruimte niet voor iedereen vanzelfsprekend is.’

-A A +A