Meld hindernissen op looproutes in de Bel & Herstel App

De Bel & Herstel App heeft een nieuwe meldcategorie: voor hindernissen op looproutes. De gemeente Nijmegen vraagt inwoners en organisaties te melden wat er verbeterd kan worden op looproutes van huis naar voorzieningen. Hierbij vraagt de gemeente ook advies van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG).

Bij meldingen gaat de gemeente bekijken wat er kan worden verbeterd op looproutes van huis naar voorzieningen zoals winkels, wijkcentra, scholen, huisartsen, maar ook wat er beter kan rondom woonzorgcentra en bushaltes. Het gaat om hindernissen voor bijvoorbeeld voor mensen met een rolstoel of rollator, of die slechtziend of slecht ter been zijn.

In het nieuwe jaar volgt ook een campagne met de oproepen: Waar loopt u tegenaan? en Wat staat u in de weg? Het melden van hindernissen in de toegankelijkheid kan vanaf nu via een speciale categorie in de Bel & Herstel app. Mensen kunnen een foto maken van de hinderlijke situatie en deze in het menu onder ‘Hindernissen Looproutes’ in de juiste subcategorie onderbrengen (Trottoir, Trottoirafrit, Trappen en hellingen, Oversteekplaats en Looproute).

De gemeente zoekt naar een snelle, haalbare oplossing en informeert de melder hierover. Hindernissen die meer tijd kosten of kostbaar zijn om op te lossen, worden opgenomen in een uitvoeringsprogramma voor 2016 en verder.

-A A +A