Herbeoordelingen Participatiewet en WIA zorgen voor onrust

Het UWV is bezig met een grote ronde herbeoordelingen van mensen die een WIA-uitkering krijgen. De herkeuringen zorgen voor onrust. Dat geldt ook voor de mensen die onder de Participatiewet vallen, namelijk als het UWV bepaalt in welke mate ze nog kunnen werken (arbeidsvermogen). Aad Frederiks verzorgt hierover workshops. “We willen mensen die afhankelijk zijn van deze voorzieningen, en die zich zorgen maken over de toekomst, weerbaar maken.” De WIA-uitkering is bedoeld voor mensen die na twee jaar ziekte hun loon niet meer doorbetaald krijgen of waarbij de ziektewetuitkering stopt. Frederiks: “Het gaat specifiek om de WGA-variant van de WIA voor mensen die ergens na die twee jaar ziekte naar verwachting nog in meer of mindere mate belastbaar zijn.”

Bezwaar
Aad Frederiks is directeur van de Stichting BWN in Nijmegen die onafhankelijk sociaal-juridisch advies geeft over sociale zekerheid en de Wmo. Zo nodig voert BWN juridische bezwaar- en/of beroepsprocedures uit voor mensen die het niet eens zijn met een beslissing. “De overheid wil natuurlijk het liefst dat zoveel mogelijk mensen uit de uitkering komen. We merken dat verzekeringsartsen erg rechtlijnig oordelen. Maar elke zieke heeft zijn verhaal, en dus moet het altijd maatwerk blijven. Dat komt nu in de knel. Ik verwacht dat er enorm veel bezwaarschriften komen. Met de eerste reeks ben ik al bezig.”

Wajong
En dan is er sinds 2015 de Participatiewet (Arbeidsvermogen). Daaronder vallen bijstandsgerechtigden, wsw’ers (werkvoorziening) en Wajongers. “Ook zij krijgen te maken met steeds strengere keuringen door het UWV”, vertelt Aad. “Ik krijg veel nerveuze Wajongers over de vloer: de cliënten die al jong een ziekte of handicap kregen waardoor ze niet kunnen werken. Maar het UWV vindt bijvoorbeeld al dat er sprake is van arbeidsvermogen als je een uur per dag de vaatwasser in een restaurant kunt inruimen. Of als je op de een of andere manier ‘actief bezig’ kunt zijn van 8.00 tot 16.00 uur, wat dat ook mag betekenen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Wajong-uitkering, en die is al geen vetpot. Daarom komen we voor deze cliëntgroepen op. We hebben goede contacten met gemeente en UWV en worden door hen heel serieus genomen. Ook al omdat we arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige expertise in huis hebben.”

Vragen
Wie vragen heeft over Participatiewet en Arbeidsvermogen of de herbeoordelingen UWV/WIA kan het beste een mailtje sturen naar: info@stichtingbwn.nl !

-A A +A