Feestelijke lustrumviering

Hier kun je een impressie van deze feestelijke dag zien: https://www.youtube.com/watch?v=fWeFTKLz7y0

Het Zelfregiecentrum Nijmegen was onder een heerlijk zonnetje het decor van een sfeervolle en druk bezochte Open Dag. Ondanks de landelijke staking van het streekvervoer was het gezellig druk. Het ZRCN vierde op deze dag ook haar eerste lustrum, en er was alle reden om erbij te zijn. Het thema was ‘het ZRC reist met je mee’. Je zag dan ook steeds meer groene rugzakjes met deze slogan. Ze werden gevuld met informatie die men in de stands kreeg. Hier werden de activiteiten op een ludieke manier gepresenteerd en werden belangstellenden geïnformeerd.

 

 

Lekker doen!
Ook konden mensen een workshop ‘Jezelf presenteren’ volgen. Hierin werd een tipje van de sluier opgelicht.
Er was live muziek van het duo Los Condores; onder leiding van de stadshobby werkplaats werden er mooie tekeningen met het thema 'ZRCN 5 jaar' gemaakt en er waren heerlijke Syrische zoete en hartige hapjes.
De splinternieuwe, door stagiaires gemaakte, film gaf een goede indruk van het Zelfregiecentrum. Hier zijn we erg blij mee en we gaan hem nog vaak gebruiken.

Accent op wat ons bindt
Tijdens de goed verzorgde BBQ schetste directeur Jos Kersten de ontwikkeling van het Zelfregiecentrum.
‘Wethouder Bert Frings had een vooruitziende blik toen hij ons eind 2011 vroeg of wij ons wilden ontwikkelen tot een Zelfregiecentrum. We wisten nog nauwelijks wat hij daarmee bedoelde, hij zelf wist het ook niet precies, maar we wisten wel dat dit een kans bood.’… ‘Zelfregie gaat om eigen keuzes maken, zodat je meer grip op je leven krijgt. Wie meer grip op zijn leven ervaart, ervaart ook meer kwaliteit van leven.’…
‘We leggen het accent op wat mensen bindt. We ontmoeten allemaal weerstand in ons leven. De vraag is ‘hoe ga je hiermee om?’ We vinden het belangrijk om dat met elkaar te delen.’
Jos eindigde met enkele trefwoorden: ‘Als je vijf jaar Zelfregiecentrum schetst, dan zie je dat we een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. En dat er nog heel veel potentie is om daar een mooi vervolg aan te geven.’
Wethouder Grete Visser (Onderwijs, Zorg en Welzijn) feliciteerde ons met het vijfjarig bestaan: ‘De gemeente wil steeds meer inzetten op preventie. Het Zelfregiecentrum Nijmegen is hier een goede aanvulling op. De gemeente is blij met jullie bestaan.’ 
Tegen een verslaggever van Pluryn-TV zegt zij: ‘Ik denk dat dit Zelfregiecentrum belangrijk voor onze toekomst is, zodat we de gezondheidszorg toekomstbestendig kunnen maken. Het is belangrijk dat mensen regie over hun eigen leven kunnen houden. Ik vind het belangrijk om uit te gaan van wat mensen wel kunnen, in plaats van dat wat zij niet kunnen. Daar wil ik graag in de toekomst de aandacht op vestigen’. 

Zelfregielied
Het formele gedeelte werd afgesloten met het ‘Zelfregielied’, gezongen door Lotje van Leeuwen, waar velen van ons zich in herkenden. Zij sloot het lied ‘I wish’ van Nina Simone af met haar zelfgeschreven couplet:
Vandaag is de dag dat mijn leven begint
Ik adem de vrijheid en mijn hoofd in de wind
Ik zie waar ik heen wil, waar ik voor wil gaan
Nu ik zelf de regie neem, kan ik alles aan (3 X)

We kijken terug op een gezellig en geslaagd lustrum. Op naar de 10 jaar!

-A A +A