Een openbare ruimte voor iedereen!

We vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Een openbare ruimte waar iedereen met en zonder een beperking gebruik van kan maken, is een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de samenleving.

Om knelpunten in Nijmegen in kaart te brengen vragen wij uw medewerking. Als u obstakels tegenkomt, kunt u dit doorgeven via m.giebels@zrcn.nl

Obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn:
* Geen op- afritten of slechte op- afritten;
* Geen of slechte geleide lijnen bij voorzieningen (winkelcentra, verzorgingstehuizen);

Verder horen we graag alles wat met een slechte toegankelijkheid te maken heeft. Wij zullen uw opmerkingen meenemen in het overleg met de gemeente Nijmegen!

-A A +A