Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), MEE

Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk normaal functioneerde. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose (cerebrovasculair accident of CVA) of een herseninfectie (encefalitis). Dit letsel veroorzaakt psycho-organische stoornissen zoals geheugenproblemen, concentratievermindering, traagheid in denken en handelen, problemen met plannen, spraakstoornissen, taalproblemen, storing in de grove en fijne motoriek, sociale onaangepastheid, veranderingen in persoonlijkheid, depressie, angst voor nieuwe situaties, stressgevoeligheid, verstoorde gezinsrelaties, financiële problemen, werkonbekwaamheid, vermoeidheid, hoofdpijn, gezichts- en evenwichtsstoornisen.

Doelgroep

Partners en familieleden van mensen met NietAangeborenHersenletsel (NAH)

Bijeenkomsten

MEE Gelderse Poort organiseert praatgroepen voor partners en familieleden van mensen met NAH. Onderwerpen zijn: de reacties van de omgeving, onredelijkheid, schuldgevoel, acceptatie en toekomstperspectief.

Contact

MEE Gelderse Poort, Regiokantoor: De Ruyterstraat 242, 6512 GG Nijmegen, tel.: 088-6330000, infonijmegen@meegeldersepoort.nl

Meer weten?

www.meegeldersepoort.nl

-A A +A